เล็งทบทวนเขตศก.พิเศษชายแดนหนุนเอสเอ็มอีเชื่อมโยงตลาดเพื่อนบ้าน

กระทรวงการคลังปรับรูปแบบการลงทุนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนใหม่ เน้นส่งเสริมเอสเอ็มอีท้องถิ่น ส่วนเขตเศรษฐกิจพิเศษตะวันออกหรืออีอีซีพุ่งเป้าไปที่ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายและนักลงทุนต่างชาติ

คุณอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่าขณะนี้มีแนวคิดที่จะทบทวนหลักเกณฑ์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่อยู่ตามแนวชายแดน เพื่อดึงดูดนักลงทุนมาลงทุนมากขึ้นหลังจากปัจจุบันพบว่าเอกชนยังไม่สนใจลงทุนเท่าที่ควร ซึ่งอาจจะต้องปรับแนวคิดการดำเนินเรื่องนี้ใหม่จากเดิมที่จะสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษให้เป็นจุดการค้าชายแดนที่สำคัญ โดยดึงดูดนักลงทุนให้เปลี่ยนฐานการผลิตไปอยู่ชายแดน ใช้แรงงานจากประเทศ เพื่อนบ้านแต่นักลงทุนจำนวนมากเห็นว่าไม่คุ้มค่าเช่น ต้องมีเรื่องค่าขนส่ง เป็นต้น

โดยการปรับปรุงใหม่อาจจะสนับสนุน กิจการเอสเอ็มอีเป็นการเฉพาะ เพราะในต่างจังหวัด มีผู้ประกอบการเอสเอ็มอีจำนวนมาก เพื่อให้มีการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านตามแนวชายแดน แต่เรื่องนี้ยังเป็นแค่แนวคิดจะปรับเปลี่ยนหรือไม่นั้นต้องเสนอให้รัฐบาลพิจารณาเห็นชอบก่อน

ส่วนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก หรืออีอีซี รัฐบาลได้เร่งดึงดูดภาคเอกชนให้มาลงทุนในประเทศมากขึ้นต่อเนื่องโดยการส่งเสริมให้ลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 อุตสาหกรรม ซึ่งมีนักลงทุน ต่างประเทศสนใจเข้ามาลงทุนจำนวนมาก เชื่อว่าจะทำให้ดึงดูดให้นักลงทุนในประเทศลงทุนตามในที่สุด

คุณอภิศักดิ์กล่าวว่าสาเหตุที่ภาคเอกชนยังไม่ยอมลงทุนในประเทศตอนนี้เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจ เพราะการลงทุนของภาคเอกชนต้องพิจารณาหลายปัจจัย เช่น ความจำเป็น ความคุ้มค่า ทำให้การลงทุนของภาคเอกชนยังน้อยแม้ว่ารัฐบาลจะมีมาตรการทางภาษีหักลดหย่อนได้ 1.5 เท่า จากการลงทุนในปีนี้ แต่กฎหมายก็ยังติดปัญหาอยู่ที่คณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งทางกระทรวงการคลังได้เร่งให้กฎหมายนี้มีผลออกมาบังคับใช้เร็วที่สุด

อย่างไรก็ตาม ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา ภาคเอกชนลงทุนในประเทศไม่มาก แต่ก็ไปลงทุน ในต่างประเทศมากขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องที่ไปต่อว่าเอกชนไม่ได้ เพราะที่ผ่านมาเศรษฐกิจต่างประเทศไม่ดี ทำให้สินทรัพย์ในต่างประเทศลดลงมาก เช่น สินทรัพย์เคยราคา 100 บาท ลดลงเหลือ 50 บาท ทำให้นักลงทุนไปลงทุนในต่างประเทศจำนวนมาก

“หากพิจารณาการลงทุนเอกชนที่เป็นบริษัทอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ จะเห็นได้ชัดว่า มีรายได้ขยายตัวถึง 20% มากกว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยที่อยู่ประมาณ 3% เป็นเพราะมีรายได้จากการไปลงทุนต่างประเทศขยายตัวมาก” คุณอภิศักดิ์ กล่าว

แสดงความคิดเห็น