สปป.ลาว เตรียมเปิดศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งใหม่

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของลาวมั่นใจว่าประเทศจะได้รับประโยชน์จากศูนย์สนับสนุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งใหม่ที่จะเปิดในปี 2018 โดยเฉพาะหวังผลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากเรื่องของเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ศูนย์ข้อมูลแห่งใหม่จะเริ่มก่อสร้างในปีหน้าและให้ความสำคัญกับการนำเสนอบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรค์และถ่ายทอดความรู้ ศูนย์บริการของรัฐบาลลาวจะช่วยให้นักประดิษฐ์สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่มีคุณภาพสูงและบริการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลในท้องถิ่นช่วยให้พวกเขาสามารถใช้ศักยภาพใหม่ในการสร้างและปกป้องรวมถึงจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของตนได้

ศูนย์นี้จะสนับสนุนการพัฒนาสู่นวัตกรรมในอุตสาหกรรม, หลักสูตรวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักวิจัยและนักศึกษาในประเทศลาว การเปิดศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งใหม่นี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพให้ลาวสามารถทำการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้ได้อย่างมีนัยยะสำคัญ

แสดงความคิดเห็น