“กูเกิล”เผยคนไทยไม่ติดแบรนด์มือถือ ใครโปรโมชั่นดี คนนั้นได้

“กูเกิล”วิจัยพบคนไทยไม่ยึดติดค่ายโทรศัพท์มือถือ ต่างมีพฤติกรรมหาแพ็คเก็จที่ดีที่สุดก่อนช็อป สื่อออนไลน์เป็นช่องทางแสวงหาข้อมูลที่สำคัญ โดยวิธีการนำเสนอที่ถูกใจคือการใช้สื่อวิดีโอ

คุณไมเคิล จิตติวาณิชย์ หัวหน้าฝ่ายการตลาด กูเกิล ประเทศไทย เปิดเผยว่า ปัจจุบันโทรศัพท์มือถือได้กลายเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้อย่างง่ายขึ้น โดยในช่วงปี 2011-2014 ยอดขายโทรศัพท์มือถือในไทยเติบโตขึ้นถึง 7 เท่า ทางกูเกิลจึงได้ร่วมกับ TNS บริษัทวิจัยการตลาดชั้นนำ ทำการศึกษาวิจัยพฤติกรรมการเลือกแพ็คเก็จโทรศัพท์มือถือของคนไทย โดยการสุ่มสำรวจจากกลุ่มตัวอย่าง 500 ราย ทั้งชายและหญิง อายุ 18-60 ปี ที่ซื้อแพ็คเกจโทรศัพท์มือถือในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา พบว่าคนไทยใช้บริการต่างๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือเพิ่มมากขึ้น ทำให้ความต้องการใช้ดาต้า หรือ ข้อมูลผ่านโทรศัพท์มือถือเพิ่มมากขึ้น

โดยปัจจุบันผู้ใช้โทรศัพท์มือถือให้ความสำคัญหรือผูกพันกับค่ายมือถือน้อยลง ทำให้การค้นหาเรื่องย้ายค่ายเบอร์เดิมจึงมีเพิ่มขึ้นถึง 5 เท่า รวมถึงมีการค้นหาโปรโมชั่นแพ็คเก็จเพิ่มมากถึง 3 เท่า

ผลการวิจัยที่น่าสนใจ มีดังนี้ คือ ผู้บริโภคไทยได้รับข้อมูลข่าวสารที่ดีขึ้นกว่าเดิม ด้วยช่องทางการค้นหาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย โดยผู้บริโภคกว่า 89% ที่ต้องการซื้อแพ็คเกจ ได้เลือกแบรนด์ที่ต้องการก่อนที่จะไปเลือกซื้อที่ช็อปแล้ว

ขณะที่ผู้บริโภคคนไทย 64% ที่ต้องการซื้อแพ็คเกจ มือถือ ได้ค้นพบแบรนด์ใหม่ๆ หรือทางเลือกอื่นๆ ในระหว่างที่ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ก่อนจะไปถึงการช็อป ซึ่งเป็นข่าวดีสำหรับนักการตลาดที่ต้องการสร้างอิทธิพลต่อผู้บริโภค

และกว่า 93% ของผู้บริโภคที่ต้องการซื้อแพ็คเกจมือถือ จะมีการหาข้อมูลส่วนใหญ่ผ่านสื่อออนไลน์ แสดงให้เห็นว่าปัจจุบันสื่อออนไลน์มีอิทธิพลต่อผู้บริโภคอย่างมาก นอกจากนี้เสิร์ซเอนจินยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการสืบค้นหาข้อมูล โดยคนไทยจะเข้าไปหาข้อมูลออนไลน์จาก 2 แห่ง คือ เว็บไซต์ทางการของแบรนด์ต่างๆ และเสิร์ซเอนจินจะทำหน้าที่เป็นจุดเชื่อมต่อไปสู่เว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ บนอินเทอร์เน็ต

นอกจากนี้วิดีโอยังมีบทบาทสำคัญในการเลือกแบรนด์ด้วยเช่นกัน โดยผู้บริโภคจะดูวิดีโอออนไลนเพื่อหาข้อมูลต่างๆ เพิ่มเติมก่อนการตัดสินใจ ซึ่งทางกูเกิลก็มีเครื่องมือที่สามารถตอบสนองความต้องการเหล่านี้ได้

“การวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Think telco & tech ที่เป็นการสำรวจในหลายอุตสาหกรรม โดยเริ่มจากโทรศัพท์มือถือ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่น่าสนใจให้กับธุรกิจที่เกี่ยวข้องและนักการตลาด โดยในปีนี้จะมีผลวิจัยเกี่ยวกับอุตสาหกรรมต่างออกมาอย่างต่อเนื่องอีก 3 – 4 หัวข้อวิจัย”คุณไมเคิล กล่าว

แสดงความคิดเห็น