ธนาคารอินโดนีเซียยกมาตรฐานเทคโนโลยีตู้เอทีเอ็มและบัตรเดบิต

ธนาคารอินโดนีเซียได้กำหนด National Standard Indonesian Chip Card Specification (NSICCS) เป็นมาตรฐานด้านเทคโนโลยีของประเทศสำหรับเครื่องเอทีเอ็มและบัตรเดบิตของผู้ให้บริการบัตรทั่วประเทศ

ระเบียบดังกล่าวได้รับการดำเนินการอย่างเป็นทางการในระหว่างการประชุมร่วมกับธนาคารกลางอินโดนีเซีย นายธนาคาร และสมาคมระบบการชำระเงินอินโดนีเซีย ที่กรุงจาการ์ตา ธนาคารกลางได้แต่งตั้ง Indonesia Payment Systems Association (ASPI) ให้ทำการติดตั้งและพัฒนา  NSICCS โดยเฉพาะด้านความปลอดภัยและเทคโนโลยี การดำเนินการตามมาตรฐานนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการทำธุรกรรมและกระตุ้นให้มีการสร้างเครื่องมือในการทำงานร่วมกันซึ่งสอดคล้องกับเกตเวย์การชำระเงินแห่งชาติ ธนาคารอินโดนีเซียมีความต้องการเกี่ยวกับเรื่องของหมายเลข PIN หกหลักสำหรับบัตรเดบิตและบัตรเอทีเอ็มทั้งหมดที่ใช้เทคโนโลยีแถบแม่เหล็กพยายามปรับปรุงด้านการรักษาความปลอดภัยของธุรกรรม

เทคโนโลยี NCICCS จะไม่เพียง แต่นำมาใช้ในเครื่อง ATM และบัตรเดบิตเท่านั้น แต่ยังอยู่ในระบบซึ่งประมวลผลธุรกรรมภายในบัตร การใช้งานเต็มรูปแบบคาดว่าจะเสร็จสิ้นเมื่อปลายปี พ.ศ. 2564 การดำเนินงานเรื่องของ NCICCS เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องในการลดการทุจริตและกำหนดมาตรฐานบัตรเอทีเอ็มและบัตรเดบิตในประเทศอินโดนีเซียโดยใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในระดับนานาชาติ

แสดงความคิดเห็น