รูปแบบส่งออกสินค้าผ่านชายแดนไทย – เมียนมาที่ SME ห้ามพลาด

14 จุดผ่อนปรน และ 5 จุดผ่านด่านถาวร ด้วยระยะทางยาว 2 พันกว่ากิโลเมตร กับโอกาสการค้าชายแดนไทย – เมียนมา และค้าขายคล่องตัวด้วยบริการทางการเงินจากธนาคารกรุงเทพ

โลจิสติกส์ทางบก จุดแข็ง 2 ชาติไทย – เมียนมา โอกาสการค้าระยะยาวที่ต้องจับตา
ชายแดนยาว 2,202 กิโลเมตร ใน 10 จังหวัด 5 จุดผ่านด่านถาวร และ 14 จุดผ่อนปรน ระหว่างไทย – เมียนมา บ่งบอกถึงนัยยะที่เมียนมาค่อนข้างให้ความสำคัญกับไทยในระดับสูง ในแง่ของการยอมรับในสินค้าอุปโภคและบริโภคของไทย อีกทั้งจากอิทธิพลสินค้าที่ถูกนักร้องนักแสดงดาราใช้สื่อบันเทิงของไทยผ่านโทรทัศน์ และสื่อสังคมออนไลน์

จากปัจจัยดังกล่าวจึงทำให้ชาวเมียนมานิยมสินค้าไทย โดยเฉพาะการค้าระหว่างไทย – เมียนมาที่ส่วนใหญ่ทำผ่านชายแดนเป็นหลักโดยเฉพาะด่านแม่สอด จังหวัดตาก (ย่างกุ้ง – เมียวดี) และด่านระนอง (มะริด – ทวาย)

ที่สำคัญภาษีนำเข้าแต่ละด่านมีความแตกต่างทั้งด้านภาษีนำเข้าและเอกสาร โดยภาษีนำเข้า SME สามารถใช้สิทธิประโยชน์อาเซียน (FORM-D) ได้ ซึ่งอาจมีความยุ่งยากในเรื่องภาษีการค้า (Commerce Tax) เก็บร้อยละ 5 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax) เก็บร้อยละ 2 แต่อย่างไรก็ตามการเก็บภาษีผ่านชายแดนอาจเลือกใช้ภาษีแบบท้องถิ่นที่มีการประเมินผ่านน้ำหนัก ปริมาณ และประเภทสินค้า และมูลค่าอัตราภาษียังขึ้นอยู่กับการเจรจาตกลง โดยระหว่างทางยังสามารถถูกหน่วยงานต่างๆ ตรวจสอบมีภาษีผ่านทางทั้งจากทหารและชนกลุ่มน้อย หรือถูกสุ่มตรวจจากเจ้าหน้าที่รัฐส่วนกลางที่มาจากกรุงเนปิดอว์ ซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้ส่วนใหญ่ผู้ให้บริการขนส่งเป็นผู้รับผิดชอบ

ด้านการส่งออก SME สามารถจำหน่ายสินค้าให้ทางพ่อค้าชาวเมียนมาได้โดยตรง หรือจำหน่ายผ่านพ่อค้าขายส่งที่เมืองเมียวดี เพื่อกระจายสินค้าไปยังเมืองต่างๆ ของเมียนมา ซึ่งพ่อค้าชาวเมียนมาส่วนมากจะเดินทางเข้ามาติดต่อเองโดยตรงที่หน้าร้านหรือฝากบุคคลอื่นๆ เข้ามาซื้อ โดย SME สามารถเก็บหลักฐานการค้าเป็นใบกำกับสินค้า หรือใบสั่งซื้อเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการขอสินเชื่อกับสถาบันทางการเงินได้

ค้าขายคล่องตัวด้วยบริการทางการเงินกับธนาคารกรุงเทพ
สำหรับการชำเงินระหว่างกันก็ไม่ต้องเป็นห่วงอีกต่อไป เพราะธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มีบริการทางการเงินสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจไทย – เมียนมา ซึ่งเรียกว่าบริการรับเงินโอนจากต่างประเทศ (International Inward Fund Transfer) ช่วยให้ท่านสามารถรับเงินโอนจากคู่ค้าของท่านได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย ด้วยค่าธรรมเนียมราคาประหยัด

โดย SME ที่ซื้อ ขาย ฝาก หรือถอนเงินตราต่างประเทศกับธนาคารตั้งแต่ USD50,000 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า SME ต้องจัดทำรายงานธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange Transaction Form) พร้อมยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการขอซื้อหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เพื่อยื่นต่อธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน นอกจากนี้ หาก SME ที่ได้รับเงินค่าสินค้าหรือค่าบริการจากผู้โอนเงินเกิน 360 วันนับแต่วันส่งสินค้าออกนอกประเทศหรือวันทำธุรกรรม ลูกค้าจะต้องยื่นคำขอผ่อนผันพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ด้วย

ที่สำคัญ* SME ควรแจ้งข้อมูลให้ผู้ที่โอนเงิน เพื่อที่ SME จะได้รับเงินโอนจากต่างประเทศโอนเข้าบัญชีของท่านได้รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยการเตรียมข้อมูลต่างๆ ที่ต้องแจ้งในคำสั่งโอนให้พร้อม ต่อไปนี้
•   ชื่อบัญชีและเลขที่บัญชีธนาคารกรุงเทพของท่าน
•   สกุลเงินและจำนวนเงินที่ต้องการ
•   ชื่อธนาคาร
•   ที่อยู่ของสาขาธนาคาร

สอบถามข้อมูลเงินโอนจากต่างประเทศ หากท่านต้องการทราบว่าเงินโอนจากต่างประเทศมาถึงแล้วหรือยัง ท่านสามารถตรวจสอบได้ทางบริการบัวหลวงไอแบงก์กิ้ง หรือติดต่อ บัวหลวงโฟน โทร. 1333 หรือ (66) 0-2645-5555

ธนาคารกรุงเทพ ใส่ใจให้บริการนักลงทุนในย่านอาเซียนด้วยบริการเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน เรามีสาขาของธนาคารอยู่ในย่านอาเซียน 9 สาขาใน 10 ประเทศเพื่อให้บริการท่าน สนใจติดต่อได้ที่ศูนย์ AEC Connect ชั้น 2 สำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ อีเมล: [email protected] สายด่วน 1333

 

แสดงความคิดเห็น