แฟรนไชส์การศึกษา โอกาสของธุรกิจทุกยุคทุกสมัย

เลือกธุรกิจที่เหมาะกับตัวเอง แฟรนไชส์เพื่อการศึกษา บริหารจัดการศูนย์อย่างมีคุณภาพ เน้นการเรียนการสอนและสื่อสารกับผู้ปกครอง มีความรักและสนุกกับการทำงาน บวกแรงสนับสนุนที่ดีจากแฟรนไชส์ซอร์ พาธุรกิจรุ่ง!!!

ปัจจุบันมีแฟรนไชส์ธุรกิจให้เลือกลงทุนมากมายหลายประเภท ด้านการศึกษาก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่มีความน่าสนใจ เนื่องจากเป็นสิ่งที่ผู้ปกครองทุกคนล้วนให้ความสำคัญ แม้การแข่งขันอาจไม่สูงเท่ากับธุรกิจด้านอาหาร แต่ก็เป็นธุรกิจที่มีความละเอียดอ่อน ไม่ง่ายนักที่จะประสบความสำเร็จ แต่หากเลือกแฟรนไชส์ที่เหมาะสม มีการสนับสนุนที่ดี บวกกับความรักและความตั้งใจในการทำงาน ก็ไม่ยากเกินไปเช่นกันที่จะถึงฝั่งฝันได้

เช่นเดียวกับ คุณปรียาวรรณ มิ่งมิตรโอฬาร Instructor และผู้บริหาร ศูนย์คุมอง ลาดกระบัง (เดอะพาซิโอ มอลล์) เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้เคยทำงานกับบริษัทโทรคมนาคมในด้านการวางแผนกระบวนการทำงาน แต่มีภาระในเรื่องการดูแลลูก จึงออกจากงาน ต้องการหาธุรกิจใหม่ที่เหมาะกับตัวเอง ซึ่งมีแนวคิดว่าต้องเป็นงานที่ตัวเองชอบและจะสามารถทำได้ในระยะยาว โดยมีความสนใจแฟรนไชส์ของคุมองเนื่องจากเคยมีประสบการณ์ที่ดีกับตัวเองและลูกที่กำลังเรียน อีกทั้งเป็นการทำงานเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาซึ่งมองว่าเป็นธุรกิจที่ดีและมีคุณค่าต่อสังคม

เมื่อตัดสินใจเลือกแฟรนไชส์คุมอง คุณปรียาวรรณเล่าว่า ได้เข้าสู่กระบวนการสรรหาตามระบบ โดยต้องผ่านการทดสอบความรู้เบื้องต้น การสัมภาษณ์ เรียนรู้แผนการเรียนการสอน เมื่อผ่านขั้นตอนดังกล่าวแล้วจึงเข้าสู่เรื่องการหาสถานที่ โดยทางคุมองมีทีมงานในการช่วยวิเคราะห์และเลือกหา เมื่อได้สถานที่จากนั้นก็เป็นเรื่องของการลงทุน ซึ่งเป็นไปตามวงเงินที่คุมองให้รายละเอียดไว้ในเบื้องต้น คืองบลงทุนตั้งต้นประมาณ 800,000 บาท โดยไม่รวมค่าเช่าสถานที่ ซึ่งแต่ละศูนย์ที่ลงทุนจะแตกต่างกันในรายละเอียด และนอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าครูผู้ช่วย ซึ่งรวมแล้วเงินลงทุนทั้งหมดที่ใช้ไปจะอยู่ที่ราวๆ 1 ล้านบาท

“ที่ตัดสินเลือกคุมองนั้นเกิดจากลูกเรียนที่นี่และเห็นว่าผลการเรียนดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก ทำให้รู้สึกว่าเป็นสถาบันที่มีคุณภาพ มั่นใจในคุมองเพราะลูกเราเรียนแล้วได้ผล อีกทั้งเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงทั่วโลกมานาน ไม่ใช่แบรนด์ฉาบฉวยที่เปิดตามกระแสแล้วเงียบหายไป” คุณปรียาวรรณกล่าว

บริหารจัดการศูนย์ เน้นการเรียนการสอนและสื่อสารกับผู้ปกครอง
ศูนย์คุมอง ลาดกระบัง (เดอะพาซิโอ มอลล์) เปิดดำเนินกิจการเมื่อเดือนเมษายนปี 2557 ซึ่งคุณปรียาวรรณกล่าวว่าในการทำงานช่วงแรกต้องทุ่มเทอย่างมาก มีหน้าที่ต้องทำ คือ วางแผนการเรียนการสอน โดยเจ้าของศูนย์ต้องเป็นผู้ทำเอง ซึ่งเป็นการวางแผนเฉพาะรายบุคคล จากนั้นจึงจัดแบบฝึกหัดที่เหมาะสมให้กับเด็กนักเรียน โดยทำงานร่วมกับครูผู้ช่วย

จากนั้นเป็นเรื่องการสื่อสารกับผู้ปกครอง ซึ่งเป็นอีกส่วนที่สำคัญมาก เนื่องจากผู้ปกครองนักเรียนทุกคนล้วนมีความคาดหวัง ต้องสร้างความพึงพอใจให้ผู้ปกครองในฐานะที่เป็นลูกค้า และหน้าที่ในส่วนของการบริหารจัดการศูนย์ ต้องมีการสรุปรายได้ส่งให้ทางบริษัท นอกจากนั้นต้องดูแลค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนว่าเป็นจำนวนเท่าไหร่ต้องมีนักเรียนจำนวนเท่าไหร่ และทำอย่างไรให้จำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น

ซึ่งตลอด 3 ปีที่ผ่านมาในการดำเนินธุรกิจ คุณปรียาวรรณกล่าวว่า ศูนย์เริ่มเป็นที่ยอมรับมากขึ้นเรื่อยๆ ได้รับความเชื่อถือจากผู้ปกครอง เพราะผลการเรียนของบุตรหลานดีขึ้น ทำให้เกิดการบอกต่อ ซึ่งจากจุดนี้เองทำให้ทางศูนย์มีความมั่นใจที่จะสื่อสารและชี้แจงผลการเรียนของเด็กกับผู้ปกครอง ส่งผลให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้เด็กที่มาเรียนเก่งขึ้น โดยในส่วนของธุรกิจก็ดำเนินไปได้ดี สร้างผลกำไรต่อเดือนเป็นที่น่าพอใจ โดยกำลังจะถึงจุดคุ้มทุนธุรกิจในเร็วๆ นี้ ซึ่งตรงตามที่ทางคุมองประมาณการณ์ไว้ คือ 3 ปี

รักและสนุกกับการทำงาน แรงสนับสนุนที่ดีจากแฟรนไชส์ซอร์ 
แม้ธุรกิจจะดำเนินไปได้ด้วยดี แต่ในช่วงแรกของการทำงาน ศูนย์คุมอง ลาดกระบัง (เดอะพาซิโอ มอลล์) ต้องเจอปัญหาในเรื่องยังไม่เป็นที่รู้จัก ซึ่งผู้ปกครองจะมีความเข้าใจว่ามีการเรียนการสอนแบบคอร์สเหมือนโรงเรียนติวทั่วไป แต่สำหรับคุมองมีรูปแบบการสอนเด็กเป็นรายบุคคล ชำระค่าเรียนเป็นเดือน มีการทดสอบวัดระดับความรู้ก่อนเพื่อให้การสอนที่เหมาะสม ซึ่งต้องมีการทำความเข้าใจกับผู้ปกครองถึงระบบที่แตกต่างกัน

ส่วนปัจจัยความสำเร็จและเคล็ดลับของการทำงานนั้น คุณปรียาวรรณกล่าวว่าเกิดจากการได้ทำในสิ่งที่รัก เมื่อมีความสุขและสนุกในการทำงานทำให้ไม่รู้สึกเบื่อ จึงอยู่กับงานได้นาน มีความสุขที่ได้พัฒนาเด็ก ซึ่งเป็นธุรกิจที่ได้ใช้ความสามารถของตัวเองอย่างแท้จริง หลักคิดในการทำงานให้ประสบความสำเร็จมีแค่ขอให้สนุกและรักในการทำงาน ส่วนปัจจัยอย่างอื่นเป็นเพียงเรื่องรองลงมา ซึ่งนอกจากนี้แล้ว อีกส่วนที่สำคัญในความสำเร็จ คือการได้รับความสนับสนุนที่ดีจากแฟรนไชส์ซอร์

“ทางคุมองให้การสนับสนุนดีมาก มีการฝึกอบรมให้ครูเจ้าของศูนย์ เดือนละ 1-2 ครั้งเป็นอย่างน้อย จัดอบรมให้ครูผู้ช่วย มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในภาพรวมของทุกศูนย์ให้เป็นที่รู้จักอย่างต่อเนื่อง”

เลือกธุรกิจที่เหมาะกับตัวเอง
สำหรับการพัฒนาธุรกิจในอนาคต เจ้าของศูนย์คุมอง ลาดกระบัง (เดอะพาซิโอ มอลล์) กล่าวว่า ในส่วนของความสำเร็จของธุรกิจนั้น ความท้าทายของศูนย์คุมองคือทำอย่างไรที่จะพัฒนาเด็กให้มีความรู้เกินเกณฑ์ชั้นเรียน และเรียนต่อเนื่องจนจบระดับสุดท้ายให้ได้ในทุกระดับวิชาที่เรียน ซึ่งคุณภาพจากตัวเด็กที่เรียนจะเป็นสิ่งชี้วัดว่าศูนย์มีคุณภาพ ทำให้มีลูกค้าไว้วางใจและเกิดการบอกต่อ รวมถึงด้านการบริหารจัดการศูนย์ที่ต้องเน้นคุณภาพในทุกส่วน ทั้งครูประจำ ครูพาร์ตไทม์ และหากในอนาคตเมื่อศูนย์เติบโตขึ้นเรื่อยๆ ต้องมีการวางแผนเพื่อรองรับทั้งในเรื่องพื้นที่ที่เหมาะสม ค่าเช่า และในส่วนบุคลากรที่ต้องหามาเพิ่ม

และสุดท้าย คุณปรียาวรรณได้ให้คำแนะสำหรับคนที่มองหาแฟรนไชส์ ว่าควรเลือกธุรกิจที่เหมาะกับตัวเอง อย่างแรกคือต้องเป็นสิ่งที่ตัวเองรัก และมีความสุขเมื่อได้ทำงาน อย่างที่สองคือต้องเลือกธุรกิจที่มีความยั่งยืน เลือกแบรนด์ที่มีความน่าเชื่อถือ มีการสนับสนุนที่ดีจากทีมงาน หรือสอบถามจากคนที่เคยซื้อแบรนด์นั้นๆ ว่าในระยะยาวเป็นอย่างไร มีความต่อเนื่องและมั่นคงมากแค่ไหน สำหรับข้อดีของแฟรนไชส์คือมีความเสี่ยงน้อย ไม่ต้องออกแบบระบบการทำงานเอง ซึ่งหากเลือกได้แฟรนไชส์ซอร์ที่ดี ขอเพียงแค่มีความตั้งใจทำงานและปฏิบัติได้ตามมาตรฐานที่ทางแฟรนไชส์ซอร์วางไว้ก็สามารถประสบความสำเร็จได้

สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษา Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สายด่วน 1333

แสดงความคิดเห็น