พณ. ชูโครงการ Smart Online SMEs บุกตลาดดิจิทัล

กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าพัฒนาศักยภาพการค้าออนไลน์เพื่อ SME จัดโครงการ Smart Online SMEs บุกตลาดโลกการค้าดิจิทัล

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันมูลค่าของอีคอมเมิร์ซไทย มีมูลค่าสูงกว่า 2.03 ล้านล้านบาท และมีการคาดการณ์ภายในสิ้นปี 2558 นี้ จะมีมูลค่าสูงถึง 2.1 ล้านล้านบาท ดังนั้น กระทรวงพาณิชย์จำเป็นต้องเร่งพัฒนาศักยภาพการของผู้ประกอบการ SME ให้ทำการค้าในตลาดออนไลน์ได้อย่างเต็มที่ โดยได้เปิดตัวโครงการบูรณาการพัฒนาศักยภาพการค้าออนไลน์เพื่อ SME  แบบครบวงจร Smart Online SMEs หรือ (S.O.S)

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ มีแผนพัฒนา SME ในด้านการค้าออนไลน์ ตั้งแต่ระดับเริ่มต้น ระดับกลาง ไปจนถึงระดับสูง ตลอดจนการอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ SME ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีการตั้งเป้าถึงปี 2559 ว่าจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายคือผู้ประกอบการ SME ได้กว่า 3,000 ราย นอกจากนี้ได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าออนไลน์จากองค์กรที่มีชื่อเสียงชั้นนำระดับโลก อาทิ  Alibaba.com, ตลาดออนไลน์ Thaitrade.com ของกระทรวงพาณิชย์, สถาบันการเงิน ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด และ DHL Express Thailand มามอบความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการ

อย่างไรก็ตาม การดึงองค์กรดังกล่าว ที่ทำการค้าออนไลน์ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ มาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการซึ่งทำให้เรียนรู้โดยตรงจากผู้บริหารองค์กรชั้นนำที่มาจากทั้งในและต่างประเทศที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนทางกลไกในธุรกิจแบบดิจิทัล ทำให้งานดังกล่าวเป็นการรวมองค์ความรู้ครบวงจรเอาไว้ในงานเดียวเหมาะสำหรับผู้ประกอบการ SMEที่ต้องการทำสินค้าออนไลน์แบบครบวงจร ประกอบด้วย การเตรียมพร้อมของผู้ประกอบการในการโปรโมทสินค้า และการบริการผ่านทางตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งต่อไปยังการพัฒนาเนื้อหาที่ผู้รับสามารถค้นหาผ่านทาง Search Engine และเมื่อเกิดการสั่งซื้อ ผู้ประกอบการสามารถใช้ระบบการชำระเงินกับสถาบันทางการเงิน และส่งสินค้ากับผู้ประกอบการโลจิสติกส์ โดยโครงการดังกล่าวได้รับผลตอบรับที่ดีมาก ดังนั้น กระทรวงพาณิชย์จะเร่งดำเนินโครงการบูรณาการพัฒนาศักยภาพการค้าออนไลน์เพื่อ SME แบบครบวงจร Smart Online SME ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและครอบคลุมทุกภูมิภาค เพื่อช่วยให้ SME ได้นำความรู้และเทคนิคไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตนเองได้อย่างเหมาะสม

แสดงความคิดเห็น