Grab ช่วยลดจำนวนรถยนต์ส่วนบุคคลในสิงคโปร์ ร่นเวลาเดินทาง

Grab มีส่วนช่วยลดจำนวนรถยนต์ในท้องถนนในสิงคโปร์ได้มากถึง 19,000 คัน ตั้งแต่เปิดตัวให้บริการในปี 2013 บริการที่เกิดการแชร์การใช้รถยนต์นี้ทำให้สามารถลดจำนวนรถยนต์ส่วนบุคคลออกจากท้องถนนไปจำนวนมาก ในสิงคโปร์เองมีประชากร 5.5 ล้านคนที่อาศัยอยู่บนพื้นที่ 790 ตารางกิโลเมตร มีส่วนพื้นที่ของถนนมากถึง 12%

เป้าหมายของ Grab คือการนำรถออกจากถนนและทำให้การขนส่งมีประสิทธิภาพสูงเข้าถึงได้ในราคาไม่แพง บริการนี้สามารถทำการเพิ่มประสิทธิภาพของบริการส่วนบุคคลเช่น GrabTaxi และ GrabCar ได้อย่างมากมายแล้ว ตอนนี้ Grab กำลังก้าวต่อไปในส่วนของบริการขนส่งคนจำนวนมาก อย่าง Garb Shuttle ออกมาให้บริการสำหรับคนที่ชอบใช้บริการขนส่งสาธารณะ

โดยเป็นการร่วมมือกับทางภาครัฐมีการเปิดตัว Garb Shuttle เสริมเครือข่ายรถประจำทางในสิงคโปร์แล้ว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลสิงคโปร์และ Grab ได้เปิดตัวเส้นทางใหม่เพื่อเพิ่มเส้นทางการให้บริการรถรับส่งที่มีอยู่เพื่อรองรับผู้เดินทางได้มากขึ้น เส้นทางมีจำนวนเพิ่มขึ้นถึง 47 จุดภายในสามเดือนแรกของการเปิดตัว ประโยชน์สำหรับผู้ใช้ระบบขนส่งสาธารณะที่สามารถเดินทางได้ในราคาที่ไม่แพงแต่กำหนดเวลาเดินทางที่ชัดเจนได้มากกว่าเดิม  มันจะเป็นการเคลื่อนย้ายคนหมู่มากที่ต้องการเดินทางไปยังจุดหมายเดียวกัน กล่าวคือผู้โดยสารสามารถเริ่มต้นเส้นทางใหม่ๆ ในการเดินทางได้ตามความต้องการ มีบริการเริ่มต้นแบบ 13 ที่นั่ง 23 ที่นั่ง และ 40 ที่นั่ง Grab มั่นใจว่าคนสิงคโปร์จะลดเวลาในการรอรถได้มากถึง 5 นาที

แสดงความคิดเห็น