ลาวจัดประชุมเชิงปฏิบัติการอีคอมเมิร์ชเพื่อขับเคลื่อนสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

กระทรวงการวางแผนและการลงทุนของประเทศลาวและหอการค้าแห่งประเทศลาว ร่วมผู้เชี่ยวชาญด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของเกาหลี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้ประกอบการลาว

ในขณะที่ธุรกิจจำนวนมากกำลังย้ายออกไปจากร้านออฟไลน์ไปเป็นออนไลน์ทำให้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กลายเป็นสิ่งสำคัญในการทำธุรกิจข้ามพรมแดนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีศักยภาพที่จะพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ เนื่องจากการเข้าถึงของอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์มีอยู่ในเวียงจันทน์ และในส่วนอื่นๆ ของประเทศ การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จะเป็นเวทีช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอีคอมเมิร์ซของประเทศลาว และเป็นการขยายโอกาสทางธุรกิจแบบดิจิทัลระหว่างลาวและเกาหลี

การประชุมนี้มีหัวข้อที่น่าสนใจมากมายอย่าง “ภาพรวมของยุทธศาสตร์การพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของเกาหลี”, “นโยบายและโอกาสในอุตสาหกรรมการค้าอีคอมเมิร์ซของประเทศลาว” และ “การริเริ่มธุรกิจสำหรับ SME” คณะผู้แทนเกาหลีที่เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมการค้าระหว่างประเทศของเกาหลี สถาบันพัฒนาธนาคารแห่งเอเชีย (ADBI)

แสดงความคิดเห็น