สรรพากรจัดเต็ม! หนุน SME และ Startup ใช้ e-Payment

ถึงบางอ้อ! ไขทุกคำตอบที่ SME และ Startup ต้องรู้กับประโยชน์ทุกเรื่องของระบบจัดเก็บภาษีอิเล็กทรอนิกส์

e-Tax invoice คืออะไร? 

ผู้ประกอบการสามารถออกใบกำกับภาษีในรูปใหม่ที่เรียกว่า “e-Tax Invoice” ใช้ทดแทนกระดาษและอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

ใบกำกับภาษี (Tax Invoice) ถือเป็นเอกสารสำคัญในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มในแต่ละเดือนสำหรับยื่นแบบแสดงรายการ ภ.พ. 30 และยังเป็นหลักฐานที่ใช้บันทึกรายการบัญชีของกิจการ ซึ่งการที่จะทำให้ประเทศไทยก้าวสู่ e-Commerce (พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) ทำให้ e-Tax invoice จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญโดยเฉพาะในกลุ่ม SME และ Startup และ e-Tax invoice ยังเป็นส่วนหนึ่งของ National e-payment ที่รัฐบาลกำลังผลักดันให้ระบบการชำระเงินของประเทศเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้เงินสด

สำหรับกรมสรรพากร จึงได้ทำระบบรองรับโดยระบบใหญ่ของกรมฯ ที่จะเป็น Big data จะเสร็จสมบูรณ์ในปี 2561 แต่ปีหน้าจะเป็นที่กรมฯ เริ่มทดลองใช้ระบบดังกล่าวกับบริษัทขนาดใหญ่บ้างแล้ว

สำหรับผู้ประกอบการที่ได้สิทธิในการออกใบกำกับภาษีจะอยู่ในรูปแบบทางอีเมล (e-Tax Invoice by Email) ซึ่งใช้อีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้กับกรมสรรพากรในการส่งอีเมลแนบกำกับภาษีโดยส่งตรงไปที่อีเมลผู้ซื้อ และสำเนา (cc.) ไปที่ระบบ e-Tax Invoice by Email สำหรับไฟล์ที่ใช้ในการออกใบกำกับภาษีไว้ 3 กลุ่มคือ Microsoft Word (.doc และ .docx) Microsoft Excel (.xls และ .xlsx) และ .pdf

ประโยชน์ผู้ประกอบการเมื่อใช้ e-Tax invoice
1.   ช่วยให้ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น
2.   คืนภาษีได้เร็วขึ้น ให้กำไรนิติบุคคล นำภาษีที่ได้รับคืนดังกล่าวไปหมุนเวียนทำธุรกิจต่อไปได้
3.   ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพิมพ์ใบกำกับภาษีและใบรับ
4.   ลดต้นทุนการใช้กระดาษ
5.   ลดต้นทุนทางการเก็บรักษาในเช่าโกดังเก็บเอกสารภาษี

สามารถยื่นสมัครใช้งาน e-Tax Invoice by Email ได้ที่ http://www.rd.go.th/publish/27659.0.html

สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษา Bangkok Bank SME โดยธนาคารกรุงเทพ เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สายด่วน 1333

แสดงความคิดเห็น