ธุรกิจเกิดได้ด้วยใจ..โตได้ด้วยทักษะ โดย อ.กุ้ง วีระยุทธ เชื้อไทย

“ผมจะเริ่มต้นธุรกิจ ควรเริ่มอย่างไร” “นู๋อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองต้องทำอย่างไร” คำถามแบบนี้ผมเจอเสมอมันเป็นประโยคง่าย ๆ ที่คนถูกถามมึนตึ๊บทุกทีครับ

บางทีแอบตอบในใจ (ในใจจริง ๆ นะ) ว่า นู๋ยังไม่รู้เลยว่าจะทำธุรกิจอะไร ผมจะรู้มั้ย ฮาเลย….  จริงสิ…คำถามจากผู้เริ่มต้นแบบนี้มันทำให้เกิดความคิดว่า ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จมักจะไม่ค่อยเล่าให้ฟังว่าตอนเริ่มต้นธุรกิจ คิดอย่างไร ทำอย่างไร ความสำเร็จของคนเล่านี้เป็น พรสวรรค์ หรืออย่างไร

เหตุผลความสำเร็จของผู้ประกอบการบางรายที่ร่ำรวย มีสถาบันเอ็มไอที ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในการสร้างผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จของโลก ทุกปีที่เอ็มไอทีจะมีศิษย์เก่าเปิดธุรกิจใหม่ไม่น้อยกว่า 900 -1,000 กิจการ ความสำเร็จของศิษย์เอ็มไอที จึงน่าจะเป็นตัวอย่างในการตอบคำถามนี้ได้เป็นอย่างดีว่า จะเริ่มต้นธุรกิจต้องทำอย่างไร และจะประสบความสำเร็จได้อย่างไร

ความสำเร็จเริ่มต้นที่ “จิตวิญญาณความเป็นผู้ประกอบการ” คุณต้องมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าและมั่นคงที่จะเป็นผู้ประกอบการ จิตวิญญาณจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้คุณต่อสู้กับทุกอุปสรรค และทุ่มเทกับความพยายามอย่างมุ่งมั่นที่จะแสวงหาหนทาง ทุกช่องทางทุกรูปแบบเพื่อให้คุณประสบความสำเร็จ นี่คือสิ่งแรกที่คุณจำเป็นต้องมี

ความล้มเหลวในธุรกิจมีเกิดขึ้นได้ตลอดเส้นทางการดำเนินกิจการ เชื่อหรือไม่ว่า “การเปิดใจเรียนรู้ตลอดเวลา” คือการจัดการที่ทำให้คุณหลุดพ้นความล้มเหลวได้อย่างดี โลกธุรกิจมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทั้งเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ช่วยให้ผลิตดีขึ้น บริการเร็วขึ้น คุณภาพยอดเยี่ยมขึ้น สินค้าหรือบริการของคุณคือ องค์ประกอบการสำคัญของความสำเร็จ สินค้าดี ความสำเร็จก็ง่ายและเร็ว  การเปิดใจเรียนรู้รับความเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ไม่เพียงแค่ทำให้ได้สินค้าดี แต่ยังส่งผลกับการตลาดด้วยเช่นกัน ความซับซ้อนของการตลาดที่มีพฤติกรรมผู้บริโภคเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญ คุณจำเป็นต้องเรียนรู้เรื่องราวความเปลี่ยนแปลงของการตลาดให้เร็ว ให้ครบ เพราะมันทำให้คุณเห็นโอกาส เห็นช่องทาง สร้างรายได้ที่เติบโต มั่นคงกว่าเสมอ

เมื่อคุณเริ่มเรียนรู้มากขึ้น ความคิดถูกพัฒนาในเชิงบวกมากขึ้น คุณจะเริ่มแสวงหา ผู้สอนที่เก่งขึ้น เนื้อหาที่เรียนแบบเจาะลึกมากขึ้น ซึ่งนั้นหมายถึง คุณกำลัง “พัฒนาทักษะการจัดการธุรกิจ” ของคุณให้แข็งแรงแข็งแกร่งยิ่งขึ้นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จเกือบทั้งหมด “ไม่ได้ร่ำรวยได้จากพรสวรรค์”  แต่ร่ำรวยได้เพราะ ทักษะการจัดการธุรกิจ ที่ดี ยิ่งทำบ่อยทำซ้ำมากขึ้นทักษะการจัดการจะเพิ่มขึ้นทำให้คุณคิดเร็วขึ้น รอบคอบมากขึ้น เข้าใจความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาขึ้นตลอดเวลา การเรียนรู้ตลอดเวลา ยังเพิ่มศักยภาพธุรกิจได้อย่างดี มันจะทำให้คุณได้รู้จักผู้คนกว้างขวางมากขึ้น หลากหลายมากขึ้น ซึ่งผู้คนที่คุณได้รู้จักในระหว่างการเรียนรู้ คือกลุ่มคนที่มีศักยภาพ ความสนใจ ในการดำเนินธุรกิจเช่นเดียวกับคุณ เขาเหล่านั้นจึงกลายเป็น “เพื่อนร่วมธุรกิจ” ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งแบบ เพื่อนร่วมสถาบัน  เพื่อนร่วมงาน หรือบางรายอาจกลายเป็นเพื่อนร่วมทุน ในที่สุด

การบริหารกิจการ คือ การทำงานเป็นทีม กิจการที่มีทีมผู้ก่อตั้งจำนวนมาก ดีกว่ากิจการที่มีเจ้าของเพียงคนเดียว วงจรความสำเร็จที่สำคัญและขนาดไม่ได้คือ “ทีมเวิร์ค” เพราะกิจการมีองค์ประกอบหลายด้านทั้ง การผลิต ที่ต้องใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี ที่จะผลิตสินค้าให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการลูกค้า  การจัดการ ที่ต้องบริหารการเงิน บัญชี ภาษี บุคคล ให้ขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่เป้าหมาย โดยเฉพาะงานบริหารบุคคล มีความสำคัญต่อกิจการอย่างมาก การตลาด การขาย ที่เปรียบเสมือนเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงร่างกายคนเรา เป็นส่วนสำคัญในการสร้างรายได้เข้าสู่กิจการ หรือแม้แต่การบริการหลังการขาย การขนส่ง  ต่างก็มีส่วนสำคัญและต้องการทีมเวริค์ที่มีทักษะความชำนาญแต่ละด้านมาร่วมมือกัน

วงจรความสำเร็จ จึงเริ่มจาก การมีจิตวิญญาณความเป็นผู้ประกอบการ  การเรียนรู้ตลอดเวลา และทีมเวริค์ในการทำงานที่ดี จึงจะสร้างธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน

แสดงความคิดเห็น