ทรูฯผุดนคร “ดิจิทัลพาร์ค” หวังเป็นศูนย์รวม Startup

เครือทรูฯปลุกพื้นที่ริมทางรถไฟฟ้าย่านปุณณวิถี ลงทุน 3 หมื่นล้านปั้น“ดิจิทัล พาร์ค” แหล่งสร้างนวัตกรรม บ่มเพาะstartup พร้อมร่วมมือสนช.พัฒนา“ย่านนวัตกรรม”นำร่อง

คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่ากลุ่มทรูฯได้ลงนามความร่วมมือกับสำนักนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ร่วมกันพัฒนาย่านนวัตกรรมในประเทศไทย เพื่อยกระดับพื้นที่ให้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศสู่“ไทยแลนด์ 4.0” ภายใต้ความเชี่ยวชาญของกลุ่มทรูฯรวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานด้านซอฟต์ไซต์และฮาร์ดไซต์ อาทิ อาคารสถานที่ โครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ต ออฟ ธิงส์ (ไอโอที) และ คลาวด์

ทั้งนี้ วางแผนพัฒนาพื้นที่เป้าหมาย 3 แห่ง ได้แก่ ย่านนวัตกรรมปทุมวัน ย่านนวัตกรรมจ.ภูเก็ต และย่านนวัตกรรมปุณณวิถี

“ย่านนวัตกรรมปุณณวิถีจะพัฒนาเป็นโครงการทรู ดิจิทัล พาร์ค เป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัล พื้นที่ดังกล่าวอยู่ภายใต้แนวคิดระบบนิเวศสมบูรณ์ แหล่งสร้างสรรค์งานวิจัยนวัตกรรม บ่มเพาะstartup และรวบรวมผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งมีศูนย์วิจัยและพัฒนา เน้นการสร้างดิจิทัล โรบอติกส์ และคลาวด์”

ลุยลงทุน3หมื่นล้าน
โครงการทรู ดิจิทัล พาร์ค เบื้องต้นใช้งบลงทุนราว 3หมื่นล้านบาท เป็นการพัฒนาในส่วนของทรู ดิจิทัล พาร์ค 2หมื่นล้านบาทและอาคารที่พักอาศัย คอนโดมิเนียม 1หมื่นล้านบาท

โมเดลธุรกิจเป็นรูปแบบ “โอเพ่น อินโนเวชั่น”เชื่อมโยงกันเป็นเมืองดิจิทัลด้วยเครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคม 4จี พลัส, บรอดแบนด์ และ ไวไฟ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกเอื้อประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัล การดำเนินธุรกิจ และไลฟ์สไตล์ รวมทั้งพื้นที่แชร์ทำงานร่วมกัน

คาดหวังให้เป็นศูนย์รวมหน่วยงานและองค์กรต่างๆ เข้ามาตั้งสำนักงาน และศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นบริษัทข้ามชาติรายใหญ่ของโลก เทคstartupรุ่นใหม่ กลุ่มเอสเอ็มอี มหาวิทยาลัย และกลุ่มนักวิจัยและพัฒนา

แจ้งเกิดstartupใหม่100ราย
คุณธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน กลุ่มทรูฯ กล่าวว่า ทรูดิจิทัล พาร์คแบ่งออกเป็น 2 เฟส โดยเฟสแรกคาดแล้วเสร็จไตรมาส 3 ปี2561 เฟส 2 แล้วเสร็จปลายปี 2562

กลุ่มทรู อินคิวบ์ มีแผนลงทุนกับstartupปีนี้ 100 ราย ซึ่งตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาลงทุนแล้ว 11 ราย เฉลี่ย7 แสนบาท- 1 ล้านบาทต่อราย โดยเป็นการลงทุนตั้งแต่เริ่มต้น และยังมีแผนลงทุนอีก 23-30 ราย

โดยการสร้างstartupหน้าใหม่หรือการเข้าไปลงทุนนั้น บริษัทมองเป็นโอกาสเพราะจากสถิติค่าเฉลี่ยแล้วพบว่าstartup 100 รายอยู่รอดได้เพียง 5% ดังนั้น การเข้าไปลงทุนในระดับเริ่มต้นกับstartupจะช่วยเพิ่มทางเลือกของบริษัทด้วยในตัว

สนช.กำหนด15ย่านนวัตกรรมนำร่อง
คุณพันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) กล่าวว่า ปัจจุบันสนช.ได้กำหนดพื้นที่นำร่องโครงการย่านนวัตกรรม 15 ย่านประกอบด้วย ย่านนวัตกรรมในกรุงเทพฯ 8 ย่านได้แก่ 1.โยธี 2.ปทุมวัน 3.คลองสาน 4.รัตนโกสินทร์ 5.กล้วยน้ำไท 6.ลาดกระบัง 7.ปุณณวิถี 8.บางซื่อ

ย่านนวัตกรรมในระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก (อีอีซี) 4 ย่านได้แก่ 1.บางแสน 2.ศรีราชา 3.พัทยา และ 4.อู่ตะเภา-บ้านฉาง และย่านนวัตกรรมในภูมิภาคต่างๆ ดังนี้ 1.เชียงใหม่ 2.ขอนแก่น และ3.ภูเก็ต ซึ่งมุ่งให้ย่านนวัตกรรมเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางนวัตกรรม

มาตรการภาษีหนุนตั้งstartup
คุณศุภชัย กล่าวในฐานะนายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่า จำเป็นต้องใช้มาตรการลดหย่อนและยกเว้นภาษีด้านเทคโนโลยี เพื่อจูงใจนักลงทุนเข้ามาลงทุนในstartup

“แม้ขณะนี้เงินทุนที่หลั่งไหลเข้ามายังstartupในไทยเพิ่ม 3 เท่าตลอด 10 ปีที่ผ่านมาก็ตามแต่ไทยต้องมีมาตรการที่เป็นการลดอุปสรรคอื่นๆ ด้วย เช่นมาตรการทางด้านวีซ่าเพื่อให้คนที่มีความสามารถในภูมิภาคและทั่วโลกเข้ามาตั้งหรือร่วมงานกับstartupในไทยมากขึ้น”

แสดงความคิดเห็น