สิงคโปร์เบอร์หนึ่งของโลกด้านความปลอดภัยไซเบอร์

มีเพียงครึ่งหนึ่งของประเทศทั่วโลกที่มีกลยุทธ์ด้านความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต หรือกำลังอยู่ระหว่างการพัฒนา

หน่วยงานด้านโทรคมนาคมแห่งสหประชาชาติ รายงานว่าต้องเร่งกระตุ้นให้ประเทศอื่นๆ พิจารณานโยบายระดับชาติเพื่อป้องกันอาชญากรรมในโลกไซเบอร์ การเปิดเผยดัชนีความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต Global Cyber security Index (GCI) ของ International Telecommunication Union (ITU) เปิดเผยว่าประมาณร้อยละ 38 ของประเทศ

10 ประเทศที่มีความมุ่งมั่นมากที่สุดในโลกเรียงตามลำดับคือ สิงคโปร์, สหรัฐอเมริกา, มาเลเซีย, โอมาน, เอสโตเนีย, มอริเชียส, ออสเตรเลีย, จอร์เจีย, ฝรั่งเศส และแคนาดา ส่วนรัสเซียครองอันดับที่ 11

นอกเหนือจากการแสดงข้อผูกพันด้านความปลอดภัยในโลกไซเบอร์โดยรวมของประเทศสมาชิก 193 แห่งของ ITU แล้วดัชนียังแสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงและเสริมสร้างความแข็งแกร่งของ 5 หลักเกณฑ์ของวาระการรักษาความปลอดภัยระบบอินเทอร์เน็ตทั่วโลกของ ITU ได้แก่ ด้านกฎหมาย, ด้านเทคนิค, การจัดตั้งองค์กร, การเสริมสร้างขีดความสามารถ และความร่วมมือระหว่างประเทศ

ระบบรักษาความปลอดภัยแบบ Cyber security คือสิ่งที่ประกอบไปด้วย กฎหมาย, หน่วยงาน, ทักษะ, ความร่วมมือ และการดำเนินการด้านเทคนิค จำเป็นต้องสอดคล้องกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ภัยคุกคามเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดในปี 2016 เกือบร้อยละหนึ่งของอีเมลทั้งหมดที่ส่งไปนั้นเป็นการโจมตีที่เป็นอันตรายอย่างยิ่ง ซึ่งเป็นอัตราที่สูงที่สุดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

แสดงความคิดเห็น