คลัง ใจป้ำอัดซอฟต์โลนอีก 5 หมื่นล้าน

คลัง ใจป้ำเพิ่มวงเงินซอฟต์โลนให้SMEอีก 5 หมื่นล้าน เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงเตรียมเสนอวงเงินสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้กับผู้ประกอบการ SME ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อให้เห็นชอบ ซึ่งยังสรุปไม่ได้ว่าจะต้องเพิ่มวงเงินอีกจำนวนเท่าไร อย่างไรก็ตาม ซอฟต์โลนที่ขอเพิ่มมีเงื่อนไขที่แตกต่างจาดซอฟต์โลนที่ขอไปในก้อนแรกจำนวน 1 แสนล้านบาท โดยมีการกำหนดเงื่อนไขให้ธนาคารพาณิชย์ปล่อยกู้ให้กับผู้ประกอบการ SME ที่เป็นรายย่อยมากขึ้นกว่าเดิม
ด้านแหล่งข่าวกระทรวงการคลัง เผยว่า การขยายวงเงินซอฟต์โลนในครั้งนี้จะมีวงเงินจำนวน 50,000 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับจำนวนลูกค้า SME ที่ยื่นเรื่องของสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ แต่ยังค้างอยู่ เนื่องจากซอฟต์โลนก้อนแรกหมดเสียก่อน นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขปล่อยกู้สำหรับ SME รายย่อย จะเกิดผลทำให้ผู้ประกอบการเข้าถึงสินเชื่อได้มากขึ้น
ทั้งนี้ ซอฟต์โลน จำนวน 100,000 ล้านบาท ในก้อนแรกนั้น  ธนาคารออมสินจะปล่อยกู้ให้กับธนาคารพาณิชย์ในอัตราดอกเบี้ย0.1% ต่อจากนั้นธนาคารพาณิชย์จะนำไปปล่อยกู้ให้กับลูกค้าในอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 4% เป็นระยะเวลา 7 ปี โดยรัฐบาลจะชดเชยส่วนต่างให้กับธนาคารออมสิน ซึ่งมี SME เข้าถึงสินเชื่อได้ถึง 60,000 ราย และได้สินเชื่อเฉลี่ยรายละ 3.3 ล้านบาท เกิดการจ้างงาน 2.4 แสนคน มีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจถึง 1.94 ล้านล้านบาท

แสดงความคิดเห็น