พาณิชย์พา SME เจาะตลาดเพิ่มยอดขาย

พาณิชย์ ผนึกกำลังภาครัฐและเอกชนสร้างสุดยอด SME พร้อมเล็งส่งเสริมตลาด E-commerce

นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรม,สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ทำแผนบูรณาการสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ ตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งล่าสุดได้ขอความร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้ช่วยเฟ้นหาสุดยอด SME ในแต่ละจังหวัด เพื่อนำมาพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ รวมถึงการส่งเสริมด้านการตลาด ก่อนจะนำออกไปโรดโชว์เพื่อขยายตลาดต่างประเทศต่อไป
นอกจากนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีแผนร่วมมือกับสภาหอการค้าเพื่อให้การช่วยเหลือธุรกิจ SME  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยการใช้ช่องทาง E-commerce ขยายตลาดซึ่งมีเป้าหมายเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีไลพ์สไตล์การจับจ่ายซื้อสินค้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และสมาร์ทโฟน อีกทั้ง หลังการประมูลคลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิร์ตซ์ ในการบริการ 4G จะทำให้ภาคธุรกิจได้รับอานิสงส์ที่ช่วยผลักดันให้ E-commerce ขยายตัวง่ายขึ้นในอนาคต
ทั้งนี้ การหาสุดยอด SME ในแต่ละจังหวัดนั้น เป็นโครงการนำร่องในการส่งเสริม SME ของภาครัฐ โดยผู้ว่าราชการในแต่ละจังหวัดคัดเลือกผู้ประกอบการที่สุดยอดในแต่ละจังหวัด โดยแบ่งธุรกิจตามศักยภาพออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเริ่มต้นทำธุรกิจมาแล้ว 0-3 ปี, กลุ่มที่มีศักยภาพ และกลุ่มที่อยู่ในช่วงปรับตัว ซึ่งมีการคัดเลือกผู้ประกอบการ SME ทั่วประเทศไปแล้ว 230 ราย แบ่งเป็นภาคการผลิต จำนวน 150 ราย,ภาคการค้าและบริการ จำนวน 41 ราย และภาคเกษตรอุตสาหกรรม จำนวน 39 ราย ซึ่งจากผู้ประกอบการที่มีการคัดเลือก พบว่า มีผู้ประกอบการจำนวน 99 รายที่มีความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศได้ทันที
โดยปัญหาหลักของ SME ไทย คือการไม่มีตลาดระบายสินค้า หรือหาตลาดในการจำหน่ายสินค้าไม่ได้ ดังนั้น “การขยายตลาดแบบคู่ขนาน” จะเป็นหนทางที่ปิดช่องโหว่ปัญหาด้านการระบายสินค้นค้า ซึ่งหลังจากผู้ประกอบการ SME ได้รับการพัฒนาศักยภาพแบบเข้มข้น มีองค์ความรู้ ทักษะในการบริหารจัดการ รวมถึงการมีช่องทางในการเข้าถึงตลาดได้อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถให้ SME ไทยในการรับมือกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและผู้บริโภค มีความเข้มแข็ง แข็งแรงมีการเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน ทำให้ผลลัพธ์ท้ายสุด คือ ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง และบรรลุตามเจตนาของรัฐบาล

แสดงความคิดเห็น