เลิกเล่นแชร์ แล้วทำบัญชีรายรับรายจ่าย

“แชร์” เป็นค่านิยมของคนไทยมานาน หลายคนอาจเคยเล่น ทั้งเคยได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์จากการเล่นแชร์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงตระหนักและเป็นห่วงพสกนิกรของพระองค์ ได้ให้คำแนะนำโดยมีพระบรมราโชวาทในเรื่องดังกล่าวผ่านแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 มีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมานานกว่า 30 ปี  ซึ่งในวันที่ 4 ธันวาคม 2541 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2541 พระองค์ท่านได้มีพระราชดำรัสถึงหลักทฤษฎีดังกล่าว เน้นย้ำถึงความพอมีพอกิน ไม่ฟุ่มเฟือย หรูหรา เกินความจำเป็น โดยตอนหนึ่งจากพระบรมราโชวาทในวันนั้น ได้กล่าวถึงการเล่นแชร์ ทรงเล่าว่ามีข้าราชการคนหนึ่งมาขอเงินเพื่อไปจ่ายค่าแชร์ในแต่ละเดือน

“เมื่อ 40 กว่าปี มีผู้หนึ่งเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อย มาขอเงิน  ที่จริงก็ได้เคยให้เงินเขาเล็กๆ น้อยๆ อยู่เรื่อยๆ เขาบอกไม่พอ เขาก็ขอยืมเงิน ขอกู้เงิน เมื่อเขาขอกู้เงิน ก็บอกว่า เอ้า ให้ แต่ขอให้เขาทำบัญชี บัญชีรายรับ บัญชีรายจ่าย รายรับก็คือเงินเดือนของเขา ซึ่งเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อย และเงินที่อุดหนุนเขา ส่วนรายจ่ายก็เป็นของที่ใช้ในครอบครัว แต่มีสิ่งหนึ่งที่ครั้งนั้นไม่เข้าใจ ไม่เคยเห็น คือไม่เคยทราบ มีรายการหนึ่ง บอกว่าค่าแชร์ แล้วอีกตอนหนึ่งก็มีค่าแชร์อีก

ถามเขาว่าแชร์คืออะไร เขาก็อธิบายว่าเป็นเงินที่จ่ายให้ เจ้ามือ จ่ายให้เขาทุกเดือน เมื่อเดือดร้อนก็ขอ “ประมูลแชร์” ได้ แต่การประมูลนี้ก็หมายความว่า สมมติว่าแชร์หนึ่งต้องเสียเดือนละร้อยบาท เขาก็จะได้รับคล้ายๆ เงินกู้ ควรจะได้เป็นเงินพันสองร้อยบาทต่อปีหนึ่ง โดยให้ร้อยบาทต่อเดือน ก็ควรจะดี แต่เขาไม่ได้รับพันสองร้อยบาท เขาได้ราวๆ แปดร้อยบาท หรือเจ็ดร้อยบาทเท่านั้น แล้วแต่จะประมูลได้ คนที่มีเงิน เขาไม่ประมูล เขาทิ้งไว้ในแชร์นั้น ถึงเวลา เขาก็จะได้เงินกลับคืนมาเต็มเม็ดเต็มหน่วย บวกดอกเบี้ย ถามเขาว่าทำอย่างนี้สามารถที่จะหมุนเงินได้หรือเปล่า แล้วก็ถามเขาว่า ทำไมจ่ายค่าแชร์แล้วยังจ่ายแชร์ซ้ำอีกทีหนึ่ง เขาบอกว่าสำหรับจ่ายแชร์เดือนนั้น เขาต้องออกมาทำแชร์สัปดาห์คือ 7 วัน 7  วันนี้เขาก็เปียแชร์มาสำหรับไปใช้ค่าแชร์เดือน

เขาก็นึกว่าเขาฉลาด ความจริงแชร์นี่ไม่ใช่เฉพาะคนนี้เท่านั้น แต่มีทั่วไปทุกแห่ง ทั้งทางราชการ ทุกกระทรวง ทบวง กรม ก็มี ทุกบริษัท ทุกส่วน แม้จะเอกชน เขาก็มีแชร์ ได้บอกให้เขาเลิกแชร์ เลิก แล้วให้ทำบัญชีต่อไป ทีหลังเขาทำบัญชีมา เขาไม่ขาดทุนแล้ว เขาสามารถที่จะมีเงินพอใช้ เพราะบอกให้เขาทราบว่า มีเงินเดือนเท่าไหร่ จะต้องใช้ภายในเงินเดือนของเขา  การทำแชร์นี้เท่ากับเป็นการกู้เงิน การกู้เงินที่นำมาใช้ในสิ่งที่ไม่ทำรายได้นั้นไม่ดี อันนี้เป็นข้อสำคัญ เพราะว่าถ้ากู้เงินและทำให้มีรายได้ ก็เท่ากับจะใช้หนี้ได้ ไม่ต้องติดหนี้ ไม่ต้องเดือดร้อน ไม่ต้องเสียเกียรติ”

จากพระบรมราโชวาทดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชดำริเตือนสติแก่ผู้เล่นแชร์ ว่าเป็นเหมือนกับการกู้เงินซึ่งจะนำมาสู่ภาวะหนี้สิน โดยควรยึดหลักความประหยัด อดออม รวมถึงการทำบันทึกรับรับรายจ่าย โดยจะทำให้รู้พฤติกรรมการใช้เงินเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ซึ่งเป็นข้อคิดที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง และสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ทรงให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตแก่คนไทยได้มีความสุขอย่างยั่งยืน

11156 Total Views 1 Views Today
แสดงความคิดเห็น