รัสเซียวางแผนสร้างโรงงานประกอบรถยนต์ในเวียดนาม

ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของรัสเซียวางแผนจะเริ่มการประกอบรถยนต์ในโรงงานที่เวียดนามในปี 2018

กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของเวียดนามกำลังทบทวนแผนธุรกิจของผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของรัสเซีย ในขั้นแรกซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้โควต้านำเข้าสำหรับรถยนต์ นอกจากนี้ยังมีแผนเกี่ยวกับนโยบายการประกอบอุตสาหกรรมของตัวเองของตัวเองในประเทศ คาดว่าเฟสแรกของโครงการคือการนำเข้ารถยนต์ที่ประกอบเสร็จแล้วจากรัสเซียไปยังเวียดนาม จากนั้นทำการถ่ายทอดเรื่องของเทคโนโลยีการประกอบรถ และนำไปสู่การสร้างโรงงานประกอบรถที่เวียดนามในที่สุด

ตอนนี้ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของรัสเซียได้จัดทำข้อเสนอเพื่อจัดตั้งโรงงานผลิตเพื่อทำการประกอบและผลิตรถยนต์ในเวียดนาม ภายใต้แผนดังกล่าวโรงงานของเวียดนามจะผลิตรถประจำทาง, รถบรรทุก, ยานพาหนะเฉพาะกิจ, รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ และรถโดยสารขนาดเล็ก โดยรัสเซียจะมอบโควตานำเข้าปลอดภาษีสำหรับรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ที่ผลิตจากเวียดนาม

แสดงความคิดเห็น