ส่องสถานะค้ามนุษย์ใน ‘อาเซียน’ ปี 2017

เมื่อปลายเดือนมิถุนายน 2560 สหรัฐอเมริกาได้เผยแพร่รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ ประจำปี 2017 หรือ The 2017 Trafficking in Persons Report ออกมา ตามกฎหมายคุ้มครองเหยื่อการค้ามนุษย์ (Trafficking Victim Protection Act หรือ TVPA )

Highlight 
•   สหรัฐฯ จัดสถานะการค้ามนุษย์ไทยยังอยู่ระดับ Tier 2 ต้องจับตา ( Tier 2 Watch List ) มองต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 มีความรุนแรงเทียบเทียบเมียนมา และลาว
•   ฟิลิปปินส์ เป็นประเทศเดียวในอาเซียนที่สหรัฐฯ ให้ระดับ  (Tier 1 ) คงสถานะที่ดีที่สุดมีการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์สอดคล้องกับมาตรฐานภายใต้กฎหมายสหรัฐฯ
•   ติมอร์ เลสเต ประเทศน้องใหม่ในอาเซียนถูกสหรัฐฯจัดอันดับอยู่ในระดับ  Tier  2 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าวสหรัฐฯจะจัดระดับประเทศต่างๆ ออกเป็น 4 ระดับความรุนแรงของปัญหาการค้ามนุษย์ เริ่มตั้งแต่ระดับที่ดีที่สุดคือ Tier 1, Tier 2, Tier 2 Watch List และ Tier 3 ซึ่งถือเป็นระดับต่ำสุด มีปัญหาการค้ามนุษย์ขั้นรุนแรง และรัฐบาลประเทศนั้นไม่มีการดำเนินการแก้ไขตามมาตรฐานขั้นต่ำของกฎหมายสหรัฐฯ ซึ่งหากประเทศใดถูกจัดในอันดับนี้ สหรัฐฯอาจจะพิจารณาไม่ให้งบประมาณสนับสนุนให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาและวัฒนธรรม รวมถึงอาจจะคัดค้านความช่วยเหลือที่ประเทศนั้นจะได้รับจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ( IMF) หรือธนาคารโลกด้วย (ข้อมูลกระทรวงการต่างประเทศ; 2560)

อย่างไรก็ตาม ในปีนี้ สหรัฐฯ ยังคงจัดสถานะให้ไทยอยู่ในบัญชีที่มีการค้ามนุษย์แบบต้องจับมองเป็นพิเศษ หรือ ที่เรียกว่า Tier 2 Watch List ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากปี 2559 เพราะสหรัฐฯ ประเมินว่ารัฐบาลไทยยังดำเนินแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ยังไม่เพียงพอ ทำให้มีปัญหาการค้ามนุษย์เพิ่มขึ้นอย่างกว้างขวาง

ประเด็นดังกล่าวไม่เพียงสร้างความผิดหวังให้กับรัฐบาลไทย ซึ่งได้พยายามแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจังมาโดยตลอด โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญ ทั้งยังได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นผู้รับผิดชอบกำกับดูแล มีกลไกการทำงานตามแผนทั้ง 5 ด้าน  1) ด้านนโยบาย (Policy) 2) ด้านการดำเนินคดี (Prosecution) 3) ด้านการปกป้อง (Protection) 4) ด้านการป้องกัน (Prevention) และ 5) การสร้างความร่วมมือ(Partnership) ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ โดยมุ่งหวังที่จะลดปัญหาการค้ามนุษย์ให้หมดไปจากประเทศไทยและจากภูมิภาค

โดยหากเปรียบเทียบสถานะการจัดอันดับการค้ามนุษย์ในกลุ่มสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ   และประเทศน้องใหม่อย่างติมอร์เลสเต พบว่า ไทยถูกจัดให้อยู่ในลำดับที่ค้ามนุษย์ที่ต้องจับมองหรือ Tier 2 Watch List เทียบเท่า กับเมียนมาที่เพิ่งจะถูกปรับสถานะให้ดีขึ้นจากปีก่อนอยู่ในบัญชีที่มีปัญหาค้ามนุษย์ขั้นรุนแรง หรือ Tier  3 และลาวซึ่งติดอยู่ในบัญช Tier 2 Watch List ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

ขณะที่ประเทศสมาชิกอาเซียนอีก 7 ประเทศถูกจัดอยู่ในบัญชีที่มีการค้ามนุษย์ระดับ ‘Tier 2’ ประกอบด้วย คือ อินโดนีเซีย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ปี สิงคโปร์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7  บรูไน และเวียดนาม ต่างครองสถานะนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 กัมพูชา ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ส่วนมาเลเซียเพิ่งขยับเลื่อนชั้นเป็น Tier 2 เป็นปีแรกจากก่อนหน้านี้ติดอยู่ในบัญชี Tier 2 Watch List ต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 2 ปี และ ติมอร์ เลสเต ก็จัดอยู่ในกลุ่ม Tier 2 มาเป็นเวลา 2 ปีแล้วเช่นกัน

ขณะที่ ‘ฟิลิปปินส์’ เป็นเพียงประเทศสมาชิกอาเซียนประเทศเดียวที่ถูกจัดอยู่ในสถานะที่ดีที่สุดคือ ‘Tier 1’ ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 2 แล้ว

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผลการจัดสถานะประเทศไทย เป็น  Tier 2 Watch List จะยังไม่ส่งผลกระทบต่อการส่งออก แต่ก็เป็นกระจกสะท้อนว่า ปัญหาการค้ามนุษย์ยังไม่หมดไปจากสังคมไทย  ไทยจึงยังต้องศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาจากประเทศเพื่อนบ้านว่า เหตุใดประเทศอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับไทยจึงสามารถหลุดพ้นปัญหาก้าวขึ้นสู่ระดับ Tier 2 หรือ Tier 1 ได้ เพื่อเดินหน้าแก้ปัญหาต่อไป

ธนาคารกรุงเทพ ใส่ใจให้บริการนักลงทุนในย่านอาเซียนด้วยบริการเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน เรามีสาขาของธนาคารอยู่ในย่านอาเซียน 9 สาขาใน 10 ประเทศเพื่อให้บริการท่าน สนใจติดต่อได้ที่ศูนย์ AEC Connect ชั้น 2 สำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ อีเมล: [email protected] สายด่วน 1333 สนใจสินเชื่อคลิก !

 

แสดงความคิดเห็น