สิงคโปร์เพิ่มที่จอดรถจักรยาน 4,700 แห่งตามสถานีรถไฟใต้ดินในปี 2019

เพื่อรองรับประชากรที่ขี่จักรยานของสิงคโปร์ประเทศหนึ่งในอาเซียนที่กำลังเติบโต จำนวนลานจอดรถจักรยานใหม่กว่า 5,000 แห่งจะถูกติดตั้งที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินภายในปี 2019

หน่วยงานด้านการขนส่งทางบก (LTA) ประกาศว่ามีแผนที่จะทำการติดตั้งที่จอดรถจักรยานกว่า 3,000 จุดในบริเวณสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน 28 แห่ง และอีก 1,700 ซึ่งจะติดตั้งที่สถานีใหม่ใน Downtown Line 3 ซึ่งกำลังจะเปิดในเดือนตุลาคมนี้ โดยจะให้บริการเพิ่มเติมที่สถานีที่มีแนวโน้มที่จะมีปริมาณการเข้าจอดจักรยานมากขึ้นหลังจากติดตั้งเสร็จสิ้นทั้งหมด จะมีที่จอดรถจักรยานจำนวน 17,500 ที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินรอบเกาะ เนื่องจากปีที่แล้วมีการไหลเข้าของผู้ให้บริการเช่าจักรยานให้กับผู้เช่าใช้จำนวนมาก ทำให้มีปัญหาเรื่องการจอดไม่เป็นระเบียบหรือจอดให้ที่ห้ามจอดจำนวนมากมาย

การเพิ่มจุดจอดรถจักรยานจำนวนมากนี้เชื่อว่าจะช่วยลดปัญหาการจอดกีดขวาง และการจอดในที่ห้ามจอดได้อย่างมากมาย เพราะเพิ่มความสะดวกในการจอดรถได้อย่างมากเพียงพอ เพราะที่ผ่านมาเริ่มมีคนถูกปรับและจำคุกจากการจอดจักรยานในที่ห้ามจอดมาแล้ว และกำลังมีจำนวนเพิ่มขึ้น ภาครัฐจึงต้องเข้ามาดูแลให้ประชาชนได้ใช้จักรยานอย่างถูกต้องและเหมาะสม รับปริมาณการใช้จักรยานที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในสิงคโปร์

แสดงความคิดเห็น