กลเม็ดเด็ดการค้าตลาดจีนฉบับ “ตราช้างคู่”

30 ปี SME ไทยบุกในตลาดจีนกับคุณอัฏฐพล ปุญญพัฒน์ตรีภพ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เอราวัณฟูด จำกัด (มหาชน)

Highlight:

  • นักธุรกิจไทยมากถึงร้อยละ 95 ต้องผับเสื่อกลับไทยไม่น้อยโดยสาเหตุหลักมาจากการไปอย่างไม่วางแผนเป็นขั้นตอน ไม่มีความเข้าใจเรื่องกฎระเบียบการค้า แบกรับต้นทุนด้านคมนาคม การจัดเก็บสินค้า การเข้าไม่ถึงช่องทางการจัดจำหน่าย ไม่มีคู่ค้าที่ดีและยังหาตลาดที่แปรผันไปตามสินค้าไม่เจอ
  • ผู้ประกอบการทุกท่านที่ต้องการเข้าไปทำตลาดจีน อันดับแรกต้องเข้าใจก่อนว่าคนจีนคิดอย่างไร กินอย่างไร ทำอย่างไร
  • เรื่องความเชื่อในจีนค่อนข้างมาเป็นอันดับ 1 อย่างมณฑลเจ้อเจียงที่ตราช้างคู่เข้าไปทำธุรกิจจะมีความเชื่อเรื่องเงาะเป็นยาขนานดี การที่สามารถผูกสินค้าไปกับความเชื่อได้จะทำให้คนจีนใช้แล้วเกิดความภาคภูมิใจ หากเราสร้างคอนเทนต์ที่สื่อสารไปยังคนจีนได้ว่าใช้สินค้าเราแล้วเกิดความภาคภูมิใจได้อย่างไร
  • หากคนจีนกล้าเลียนแบบ THAILAND TRUST MARK ที่เป็นเครื่องหมายการค้าของประเทศจะกลายเป็นปัญหาแน่

ศูนย์สร้างโอกาสธุรกิจไทยสู่จีน (TSTC) เปิดเผยข้อมูลอันน่าตกใจว่า ที่ผ่านมาแม้ว่าตลาดจีนจะใหญ่แต่ด้วยรูปแบบการแข่งขันที่สูงตามมาเช่นกันทำให้มีนักธุรกิจไทยมากถึงร้อยละ 95 ต้องผับเสื่อกลับไทยไม่น้อยโดยสาเหตุหลักมาจากการไปอย่างไม่วางแผนเป็นขั้นตอน ไม่มีความเข้าใจเรื่องกฎระเบียบการค้า แบกรับต้นทุนด้านคมนาคม การจัดเก็บสินค้า การเข้าไม่ถึงช่องทางการจัดจำหน่าย ไม่มีคู่ค้าที่ดีและยังหาตลาดที่แปรผันไปตามสินค้าไม่เจอ

บทเรียน 30 ปี SME ไทยบุกในตลาดจีน
การทำธุรกิจในต่างแดนจึงไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เลย แม้แต่บริษัทที่มีความพร้อมมากๆ บางรายยังต้องพบเจอกับปัญหามากมายส่งผลให้ SME รายย่อยทั้งหลายที่อยากเติบโตหรือขยายตลาดไปต่างประเทศบ้าง อาจทำได้แค่มองตาตามปริบๆ สิ่งสำคัญเลยย้ำเสมอในหลายบทความทุกการลงทุนก็จะบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า คู่ค้า และตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้า เป็นสิ่งสำคัญมากไม่แพ้การลงพื้นที่สำรวจตลาดและวางแผนธุรกิจอย่างเป็นขั้นตอน เพราะท่านต้องมองเห็นโอกาสในธุรกิจของท่านก่อน

ที่บอกว่าคู้ค้าและตัวแทนกระจายสินค้าสำคัญไม่แพ้เรื่องอื่นนั้นเป็นเพราะว่าตลาดจีนและหลายประเทศในโซนอาเซียนนั้นหนีไม่พ้นเรื่องของการขโมยตราสินค้าและการลอกเลียนแบบ มีกรณีตัวอย่างมากมายที่ตัวแทนจัดจำหน่ายนำเครื่องหมายการค้าของผู้นำเข้ามาแย่งจดทะเบียน ซึ่งคุณอัฏฐพล ปุญญพัฒน์ตรีภพ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เอราวัณฟูด จำกัด (มหาชน) เล่าประสบการณ์การทำธุรกิจการค้ากว่า 30 ปีในจีนของตัวเองให้ฟังว่า ผู้ประกอบการทุกท่านที่ต้องการเข้าไปทำตลาดจีน อันดับแรกต้องเข้าใจก่อนว่าคนจีนคิดอย่างไร กินอย่างไร ทำอย่างไร โดยส่วนตัวผลิตภัณฑ์จะเป็นรูปแบบผัก-ผลไม้กระป๋อง  ภายใต้แบรนด์ “ตราช้างคู่” หรือที่ตลาดต่างชาติจะรู้จักในชื่อ “ELEPHANTS”

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เอราวัณฟูด จำกัด (มหาชน) เล่าต่อว่า การจะขยายตลาดใหม่ต้องพิจารณาแบรนด์คู่แข่งว่าใครเป็นตัวแทนอยู่และจะสร้างโอกาสเข้าถึงตลาดได้ช่องทางใดบ้าง โดยเฉพาะคู่ค้าที่เป็นตัวแทนไม่ได้หาง่ายๆ จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ELEPHANTS ยอดขายเติบโตขึ้นมามาก ทำให้ตัวแทนจัดจำหน่ายในจีนมองหาช่องทางสวมรอยแบรนด์โดยนำเข้าของจากประเทศอื่นมาแล้วทำเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกันมาติดบนสินค้า จนเกิดเป็นข้อพิพาท

การเข้าตลาดจีนจึงต้องมีความระมัดระวังอย่างมาก จากประสบการณ์ที่ส่งออกสินค้าไปต่างประเทศพบว่า มีสินค้าหลายบริษัทที่ถูกละเมิดลิขสิทธิ์ โดยเฉพาะสินค้าประเภทอาหาร อาจมีการปรับสูตรเล็กน้อยเพื่อทำให้กลายเป็นสินใหม่ จนทำให้การจดสิทธิบัตรอาจไม่ส่งผลดีเลย การให้ความสำคัญกับการสร้างแบรนด์ให้กลุ่มเป้าหมายจดจำจึงเป็นเรื่องสำคัญ

“เรื่องความเชื่อในจีนค่อนข้างมาเป็นอันดับ 1 อย่างมณฑลเจ้อเจียงที่ตราช้างคู่เข้าไปทำธุรกิจจะมีความเชื่อเรื่องเงาะเป็นยาขนานดี การที่สามารถผูกสินค้าไปกับความเชื่อได้จะทำให้คนจีนใช้แล้วเกิดความภาคภูมิใจ หากเราสร้างคอนเทนต์ที่สื่อสารไปยังคนจีนได้ว่าใช้สินค้าเราแล้วเกิดความภาคภูมิใจได้อย่างไร” คุณอัฏฐพลกล่าว

สินค้าที่มาจากประเทศไทยสร้างความภาคภูมิใจให้คนจีนค่อนข้างสูง คนจีนจะรู้สึกว่าได้ใช้สินค้าหรือบริโภคสินค้าจากเมืองไทยที่เป็นแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพดี จึงเกิดความภาคภูมิใจว่าได้บริโภคสิ่งที่เป็นของดีกลายเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้คนจีนบริโภคสินค้าไทย

“สินค้าโดนเลียนแบบในจีนเมื่อไหร่แสดงว่าสินค้าติดตลาดเรียบร้อยแล้ว” คุณอัฏฐพลกล่าวขึ้น เพราะฉะนั้นการนำสินค้าเข้าไปขายในจีนจะต้องทำใจเรื่องสินค้าลอกเลียนแบบ หากสินค้าเป็นที่รู้จักดีเนื่องจาก เอราวัณฟูด นั้นก็โดนเลียนแบบมาเรียบร้อยแล้ว

จดทะเบียนการค้าและเครื่องหมาย THAILAND TRUST MARK
สำหรับวิธีป้องกันการลอกเลียนแบบผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เอราวัณฟูด จำกัด (มหาชน) แนะนำเพิ่มเติมว่า เครื่องมือป้องกันคือการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ยังได้มีการแนะนำให้ผู้ประกอบการไทยตีตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark ให้กับสินค้าและบริการไทยที่มีความพร้อมด้านคุณภาพและมาตรฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรฐานการใช้แรงงานที่เป็นธรรม มั่นใจผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทยสามารถสร้างความมั่นคงของแบรนด์ได้

THAILAND TRUST MARK ยังส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าและบริการของไทยในตลาดต่างประเทศนั้น การจัดทำตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีในเชิงคุณภาพของสินค้าและบริการ รวมถึงจริยธรรมของผู้ประกอบการไทย เพื่อเสริมสร้างการยอมรับและความเชื่อมั่นของประเทศคู่ค้าและผู้บริโภคในตลาดโลก โดยเอราวัณฟูดได้ใช้เครื่องหมาย THAILAND TRUST MARK ในจีนเพื่อบอกกับผู้บริโภคชาวจีนว่าสินค้าภายใต้แบรนด์ “ตราช้างคู่” หรือที่ตลาดต่างชาติจะรู้จักในชื่อ “ELEPHANTS” มี DNA มาจากประเทศไทย

“THAILAND TRUST MARK เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการชาวจีนไม่สามารถเลียนแบบได้ และหากวันหนึ่งชาวจีนเกิดจะเลียนแบบขึ้นมา ทางกระทรวงพาณิชย์คงไม่ปล่อยให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น ผมสามารถการันตีได้เลยว่าสามารถช่วยป้องกันได้จริงๆ เพราะหากคนจีนกล้าเลียนแบบ THAILAND TRUST MARK ที่เป็นเครื่องหมายการค้าของประเทศจะกลายเป็นปัญหาแน่” คุณอัฏฐพลกล่าว

คุณอัฏฐพล ยังฝากถึง SME อีกด้วยว่า สำหรับสินค้าหรือสื่อที่ต้องการสื่อสารกับผู้บริโภคชาวจีน จะต้องมีภาษาจีน หลายคนอาจใส่ภาษาไทยเพื่อให้รู้ว่าเป็นสินค้าไทย แต่อย่างน้อยต้องมีภาษาจีนเพราะผู้บริโภคจะได้เข้าใจในสิ่งที่เราต้องการจะสื่อ อุปกรณ์ส่งเสริมการขายต่างๆ ทุกอย่างต้องมีภาษาจีน ผู้บริโภคจะได้เข้าใจ ส่วนเรื่องของตราสัญลักษณ์กับธงชาติประเทศไทย คนจีนมีความคุ้นเคยมานานจนกลายป็น Top of Mind ในใจของผู้บริโภคชาวจีนอยู่แล้วว่าสินค้าไทยเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ แต่เครื่องหมายที่ตนแนะนำอย่าง THAILAND TRUST MARK จะเหมือนเป็นการย้ำกับผู้บริโภคอีกรอบว่ามีหน่วยงานราชการการันตีว่า สินค้าที่มี THAILAND TRUST MARK เป็นสินค้าที่มาจากประเทศไทยแน่นอน

Bangkok Bank SME โดยธนาคารกรุงเทพ มีบริการสินเชื่อเพื่อการส่งออกในหลายผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองทั้งวงจร ท่านสามารถส่งสินค้าขายถึงปลายทางด้วยบริการแบบเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้านทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สายด่วน 1333 สนใจสินเชื่อคลิก ! 

 

แสดงความคิดเห็น