ครึ่งหนึ่งของ Tech Startup ในอินโดนีเซียไม่มีพื้นความรู้ด้านเทคนิค

มากกว่าครึ่งหนึ่งของบรรดา Tech Startup ในอินโดนีเซียไม่มีพื้นความรู้โดยตรงเกี่ยวกับเรื่องทางเทคโนโลยี

ผู้ก่อตั้งจำนวน 102 รายของ Tech Startup ในระดับซีรีย์ A ของอินโดนีเซีย พบว่ามีจำนวนมากถึง 58 เปอร์เซ็นต์ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในสาขาที่ไม่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเลย ส่วนสาขาวิชาที่เป็นที่นิยมของผู้ก่อตั้งเหล่านี้ได้แก่ การเงิน, วิศวกรรม อุตสาหการ, เศรษฐศาสตร์, การตลาด และการบัญชี

ผู้ก่อตั้ง Startup ส่วนใหญ่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ 58% ผู้ก่อตั้งที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีต่างก็เป็นผู้ที่เดินทางไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศทั้งนั้น ส่วนผู้ก่อตั้งในระดับปริญญาโท 32 ใน 36 รายต่างก็ได้รับการศึกษาในต่างประเทศเช่นกัน

แม้ว่าผู้เริ่มก่อตั้งจำนวนมากถือปริญญาขั้นสูงจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ แต่ก็พบว่าผู้ก่อตั้งที่จบการศึกษาในสถาบันระดับสูงของประเทศก็กลายเป็นผู้ก่อตั้ง Startup ที่ประสบความสำเร็จได้ไม่น้อย

แสดงความคิดเห็น