“จ็อบไทย” เผยงานวิจัยและพัฒนาขาดแคลนอัตราเงินเดือนสูงสุด 16,000-25,000 บาท/เดือน

“จ๊อบไทยดอมคอม” เผยข้อมูลการสมัครงานนักศึกษาจบใหม่ ระดับ ป.ตรี สนใจสมัครงานมากสุด คือ ธุรการ/จัดซื้อ ส่วนสาขาที่เปิดรับมากสุด ได้แก่ งานขาย ด้านเด็กจบอาชีวะ มุ่งสมัครงานช่างเทคนิค ขณะที่สาขางานเปิดรับอันดับหนึ่งคืองานขายเช่นกัน ส่วนอัตราเงินเดือนที่ต้องการ อยู่ที่ 11,000-25,000 บาท

คุณแสงเดือน ตั้งธรรมสถิตย์ ผู้ร่วมก่อตั้งและหัวหน้าผู้บริหารด้านปฏิบัติการเว็บไซต์ JobThai.com เผยข้อมูลการสมัครงานของนักศึกษาจบใหม่ในปีการศึกษา 2559 ในระดับปริญญาตรี และระดับอาชีวศึกษา ว่า จากข้อมูลผู้ลงทะเบียนใช้งานในเว็บไซต์จ๊อบไทยกว่า 1.2 ล้านคน ได้รวบรวมข้อมูลของนักศึกษาจบใหม่ ปีการศึกษา 2559 ที่ใช้บริการจ๊อบไทยในการหางาน ประมาณ 138,000 คน แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 117,000 คน และระดับอาชีวศึกษา 18,000 คน นำมาทำเป็นสถิตพบว่าสาขาอาชีพที่นักศึกษาจบใหม่ ‘ระดับปริญญาตรี’ สมัครงานมากที่สุด ได้แก่ 1.งานธุรการ/จัดซื้อ 15.3% 2.งานผลิต/ควบคุมคุณภาพ และงานวิศวกรรม 9.2% 3.งานบัญชี/การเงิน 8.2% 4.งานทรัพยากรบุคคล 7.3%

ส่วนสาขาอาชีพที่เปิดรับนักศึกษาจบใหม่ระดับปริญญาตรีมากที่สุด คือ 1.งานขาย 25.7% 2.งานบริการลูกค้า 9.9% 3.งานอาหาร/เครื่องดื่ม 8% งานวิศวกรรม 7.2% และงานช่างเทคนิค 6.5% ซึ่งสายงานที่มีการแข่งขันมากที่สุด ได้แก่ งานทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตราต่อ 44 คน งานสื่อสารมวลชน 1:25 คน งานวิทยาศาสตร์/วิจัยและพัฒนา 1:24 คน งานโลจิสติกส์/ซัพพลายเชน 1:15 คน งานอาจารย์/นักวิชาการ 1:13 คน

สำหรับสาขาอาชีพที่นักศึกษาจบใหม่ ‘ระดับอาชีวศึกษา’ สมัครงานมากที่สุด ได้แก่ 1.งานช่างเทคนิค 23.3% 2.งานธุรการ/จัดซื้อ และงานผลิต/ควบคุมคุณภาพ 15.8% 3.งานบัญชี/การเงิน 10.9% 4.งานโลจิสติกส์/ซัพพลายเชน 7.1% ขณะที่สาขาอาชีพที่เปิดรับนักศึกษาใหม่ระดับอาชีวศึกษามากที่สุด ได้แก่ งานขาย 29.7% งานช่างเทคนิค 19.8% งานอาหาร/เครื่องดื่ม 12.9% งานบริการลูกค้า 7.5% และงานผลิต/ควบคุมคุณภาพ 6.6% โดยสาขาอาชีพที่มีอัตราการแข่งขันสูงสุดในกลุ่มนักศึกษาจบใหม่ระดับอาชีวศึกษา ได้แก่ งานวิทยาศาสตร์/วิจัยพัฒนา 1:17 คน งานบัญชี/การเงิน 1:11 คน งานธุรกิจการ/จัดซื้อ และงานเลขานุการ 1:10 คน และงานคอมพิวเตอร์/ไอที 1:7 คน

ขณะที่ในส่วนของอัตราเงินเดือนที่นักศึกษาจบใหม่ในระดับปริญญาตรีต้องการได้รับเฉลี่ยประมาณ 11,000-25,000 บาท โดยงานวิทยาศาสตร์/วิจัยพัฒนา ครองแชมป์ค่าจ้างเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 16,000-25,000 บาท รองลงมาคือวิศวกรรม 15,000-25,000 บาท ส่วนสายอาชีวศึกษาได้รับเงินเดือนเฉลี่ยเริ่มต้นที่ 11,000-15,000 บาท ได้แก่ งานช่างเทคนิค งานธุรการ/จัดซื้อ งานผลิต/ควบคุมคุณภาพ แต่หากนักศึกษาจบใหม่มีทักษะด้านภาษา และความคิดสร้างสรรค์ ก็จะได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นจากอัตราเฉลี่ยหลายเท่าตัว

คุณแสงเดือน กล่าวต่อว่า จากสถิติข้างต้นเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมที่เกิดจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์จ๊อบไทย ที่ช่วยสะท้อนถึงสถานการณ์การหางานของนักศึกษาจบใหม่ และข้อมูลความต้องการตลาดแรงงานในปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาจบใหม่ใช้เป็นข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงาน รวมถึงองค์กรยังใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาเพื่อเข้าใจความต้องการของเด็กจบใหม่ได้มากขึ้น

นอกจากนั้น เว็บไซต์จ๊อบไทยดอมคอม ยังได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของฝ่ายทรัพยากรบุคคลจากองค์กรต่างๆ ทั่วประเทศ จำนวน 480 คน เพื่อสำรวจปัญหาที่พบเจอจากการทำงานร่วมกับคนรุ่นใหม่พบว่า 1.เปลี่ยนงานบ่อย 2.ไม่มีความอดทนต่อแรงกดดันในการทำงานและคำวิจารณ์ 3.การปรับตัวเข้าสู่โลกการทำงาน 4.มีความมั่นใจในตัวเองเกินไป และ5.การทำตามกฎระเบียบ

แสดงความคิดเห็น