นครโฮจิมินห์มุ่งเน้นอุตสาหกรรมหลัก 4 อุตสาหกรรม

Department of Industry and Trade (DoIT) แจ้งว่ากรมอุตสาหกรรมและการค้าในนครโฮจิมินห์จะมุ่งเน้นการปรับปรุงความแข็งแรงและประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมหลัก 4 อย่างภายใต้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของเมืองไปจนถึงสิ้นปี 2017 ซึ่งทั้งสี่ภาคอุตสาหกรรมหลักได้แก่อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร, เคมีภัณฑ์ยาง, เครื่องกล และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภายใต้แผนดังกล่าว DoIT จะสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยสร้างฐานข้อมูลเพื่อสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างองค์กรการผลิตหรือระหว่างผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่าย นอกจากนี้จะช่วยเชื่อมต่ออุปสงค์และอุปทานเสถียรภาพของตลาดส่งเสริมการบริโภคในท้องถิ่นพัฒนาจุดธุรกิจและเพิ่มแบรนด์ทางการตลาดแบบดั้งเดิม รวมถึงจะเพิ่มการส่งเสริมการค้าภายในประเทศเพื่อเชื่อมโยงการบริโภคสินค้าอุตสาหกรรมระหว่างรัฐวิสาหกิจในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ รวมถึงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการส่งออกของภาคเอกชน

ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2017 รายได้จากอุตสาหกรรมดังกล่าวในนครโฮจิมินห์รวมทั้งสิ้นมีมูลค่า19.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 10.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

แสดงความคิดเห็น