5 สินค้า OTOP ไทยยอดนิยมในฮ่องกง

ทุเรียนครองแชมป์งาน Thai Food Festival ด้านสินค้า OTOP ไทย ขยายตัว 31.6 %

Highlight: 
•   ฮ่องกง กลายเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงทั้งในแง่ของการเป็นตลาดการค้า และตลาดส่งออก อีกทั้งไทยยังสามารถใช้ฮ่องกงเป็นฐานส่งออกสินค้า (Spring Board) สำคัญในการเจาะตลาดโลก
•   ยอดจำหน่ายสินค้าสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1.ทุเรียน 2.ขนมขบเคี้ยว 3.เครื่องดื่ม/น้ำผลไม้ 4.ข้าว 5.สินค้าแช่เย็น/ แช่แข็ง ขณะที่สินค้าใหม่ที่เพิ่งวางจำหน่ายให้ชาวฮ่องกงได้รู้จักภายในงานที่ได้รับความนิยม ได้แก่ น้ำมะพร้าวกระป๋อง/น้ำมะพร้าวอัดแก๊ส ผลไม้อบแห้ง/อบกรอบ ชุดสลัดสำเร็จรูปชนิดต่างๆ และผลิตภัณฑ์จากกล้วย เป็นต้น
•   สินค้าที่ผ่าน/นำเข้า ฮ่องกงจะปลอดภาษีทั้งหมดยกเว้น 4 ประเภท ไม่ว่าจะนำเข้าหรือผลิตในประเทศจะต้องชำระภาษีที่แตกต่างกันออกไปตามระเบียบต่างๆ ประกอบด้วย เหล้า (Liquors) ใบยาสูบ (Tobacco) น้ำมันไฮโดรคาร์บอน และเมทิลแอลกอฮอล์

สินค้าอาหารได้รับความนิยมจากผู้บริโภคชาวฮ่องกงอย่างมาก สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยข้อมูลว่า ฮ่องกง กลายเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงทั้งในแง่ของการเป็นตลาดการค้า และตลาดส่งออก อีกทั้งไทยยังสามารถใช้ฮ่องกงเป็นฐานส่งออกสินค้า (Spring Board) สำคัญในการเจาะตลาดโลก

ปัจจุบันฮ่องกงมีมูลค่าการค้า 13,067 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยประเทศไทยส่งออกไปฮ่องกงที่มูลค่า 11,467ล้านเหรียญสหรัฐฯ และฮ่องกงส่งออกสินค้ามาไทยที่มูลค่า 1,599 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เท่ากับประเทศไทยได้ดุลการค้า ส่วนสินค้าที่น่าสนใจที่ประเทศไทยส่งออกได้แก่ สินค้าประเภทอาหารที่มูลค่าราว 841 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ประกอบด้วย ผลไม้สดแช่เย็น แช่แข็ง และแห้ง ที่มูลค่าราว 198 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามมาด้วยข้าวไทยที่มูลค่า 167 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สินค้าประมง 66 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ไก่ 50 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และกุ้ง 48 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

โอกาสสินค้า OTOP ไทยในฮ่องกง
อัตราการขยายตัวของสินค้าไทยที่เกี่ยวกับสุขภาพและสินค้า OTOP มีอัตราการขยายตัวต่อเนื่องเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 36.7 และร้อยละ 31.6 ตามลำดับ จากตัวเลขของงาน Thai Food Festival ที่ฮ่องกง ยังเปิดเผยอีกว่า ยอดจำหน่ายสินค้าไทยภายในงานมียอดจำหน่ายถึง 22.1 ล้านเหรียญฮ่องกง หรือประมาณ 99 ล้านบาท

ซึ่งยอดจำหน่ายสินค้าสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1.ทุเรียน 2.ขนมขบเคี้ยว 3.เครื่องดื่ม/น้ำผลไม้ 4.ข้าว 5.สินค้าแช่เย็น/ แช่แข็ง ขณะที่สินค้าใหม่ที่เพิ่งวางจำหน่ายให้ชาวฮ่องกงรู้จักภายในงานที่ได้รับความนิยม ได้แก่ น้ำมะพร้าวกระป๋อง/น้ำมะพร้าวอัดแก๊ส ผลไม้อบแห้ง/อบกรอบ ชุดสลัดสำเร็จรูปชนิดต่างๆ และผลิตภัณฑ์จากกล้วย เป็นต้น

ฮ่องกงเป็นเขตเศรษฐกิจปลอดภาษี
ผู้ประกอบการที่ต้องการส่งสินค้าไปฮ่องกงอาจได้ผลประโยชน์จากการที่ฮ่องกงเป็นเขตเศรษฐกิจที่ปลอดภาษี ทำให้สินค้าที่เคลื่อนผ่านฮ่องกงสามาถทำได้อย่างเสรี ซึ่งการที่สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศกล่าวว่า ฮ่องกงจะเป็น Spring Board ของอาหารไทยสู่ตลาดโลกจึงไม่ผิดแต่อย่างใด แต่ถึงกระนั้นก็มีสินค้าบางประเภทที่ยังเป็นสินค้าควบคุมนำเข้าและส่งออก ทำให้ผู้ประกอบการต้องศึกษาทำความเข้าใจต่อกฎระเบียบการนำเข้า/ส่งออกของสินค้า ก่อนที่จะนำเข้าส่งออกสินค้า

สินค้าที่ผ่าน/นำเข้า ฮ่องกงจะปลอดภาษีทั้งหมดยกเว้น 4 ประเภท ไม่ว่าจะนำเข้าหรือผลิตในประเทศจะต้องชำระภาษีที่แตกต่างกันออกไปตามระเบียบต่างๆ ประกอบด้วย เหล้า (Liquors) ใบยาสูบ (Tobacco) น้ำมันไฮโดรคาร์บอน และเมทิลแอลกอฮอล์

นอกจากนี้ ไทยยังสามารถใช้ฮ่องกงส่งสินค้าไปจีนได้อีกด้วย เนื่องจากสิทธิพิเศษทางภาษี ซึ่งอย่างไรก็ตามปัจจุบันผู้ประกอบการไทยนิยมส่งสินค้าไปจีนโดยตรงมากขึ้น จาก FTA ระหว่างอาเซียนและจีน ผ่านเส้นทางขนส่งตามลำน้ำโขงจากท่าเรือที่อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ไปยังเมืองสิบสองปันนาในมณฑลยูนหนาน เพราะว่าหากจะผ่านฮ่องกงแบบเดิมจะเสียค่าธรรมเนียมมากขึ้นในการตรวจสอบตู้สินค้าที่สำนักงานควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรคของจีน (AQSIQ)

ธนาคารกรุงเทพ ใส่ใจให้บริการนักลงทุนในย่านอาเซียนด้วยบริการเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน เรามีสาขาของธนาคารอยู่ในย่านอาเซียน 9 สาขาใน 10 ประเทศเพื่อให้บริการท่าน สนใจติดต่อได้ที่ศูนย์ AEC Connect ชั้น 2 สำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ อีเมล: [email protected] สายด่วน 1333 หรือสนใจสินเชื่อคลิก !

 

แสดงความคิดเห็น