ญี่ปุ่นคืออันดับ 7 ของประเทศที่ลงทุนมากสุดในลาว

การลงทุนของญี่ปุ่นมีอยู่ 136 โครงการทำให้ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีการลงทุนมากที่สุดเป็นอันดับ 7 ในประเทศลาว โดยประเทศที่มีการลงทุนประกอบด้วยจีน, เวียดนาม, มาเลเซีย, เกาหลีเหนือ ฝรั่งเศส และไทย การลงทุนของญี่ปุ่นแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการผลิตและการบริการ ในด้านการก่อสร้าง, การขนส่ง และการไฟฟ้าพลังน้ำ นอกจากนี้ยังมีจำนวนคนหนุ่มสาวชาวญี่ปุ่นสนใจเลือกประเทศลาวเป็นที่ท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้นอีกด้วย

จีนได้รับการจัดอันดับให้เป็นนักลงทุนต่างชาติรายใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในปี 2016 ด้วยการลงทุนมูลค่า 7 พันล้านเหรียญสหรัฐ บนโครงการจำนวน 765 โครงการ จำนวนนี้ไม่รวมถึงการก่อสร้างโครงการรถไฟลาว – จีนซึ่งมีมูลค่าเกือบ 6 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งการลงทุนของจีนลงทุนหลักในเรื่องของการทำเหมืองแร่, พลังงานน้ำ, การเกษตร และการบริการ

ความสัมพันธ์ของลาวและญี่ปุ่นมีมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานตั้งแต่ปี 1955 จนมาถึงการขึ้นเป็นอันดับ 7 ของประเทศที่ลงทุนในลาวสูงสุด โดยเน้นที่เรื่องของการก่อสร้าง, การขนส่ง และพลังงาน

แสดงความคิดเห็น