หน่วยงานภาครัฐในสิงคโปร์เข้มงวดเรื่องการใช้งานแฟลชไดรฟ์

อุปกรณ์ USB แบบ Plug-and-play หรือแฟลชไดรฟ์ที่สะดวกจะก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอย่างมากจากความเป็นไปได้ที่การรั่วไหลของข้อมูลจากภายในหรือการติดมัลแวร์จากภายนอก จึงมีการกำหนดให้อุปกรณ์ที่ผ่านการตรวจสอบเท่านั้นจึงจะนำมาใช้งานได้ที่หน่วยงานภาครัฐเริ่มวันที่ 25 กรกฎาคมเป็นต้นไปเป็นมาตรการความปลอดภัยทางโลกไซเบอร์

อุปกรณ์ USB ที่ใช้จัดเก็บไฟล์ส่วนบุคคลและไฟล์อย่างเป็นทางการที่พวกเขามักจะสามารถเปิดทางให้มัลแวร์เข้าสู่เครือข่ายของรัฐบาลและก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญ มัลแวร์อย่าง BadUSB ซึ่งอยู่ไม่ได้อยู่ในที่เก็บหน่วยความจำแฟลชของอุปกรณ์ USB โดยตรง แต่อยู่ในเฟิร์มแวร์ที่ควบคุมการทำงานขั้นพื้นฐานของพวกเขา ดังนั้นรหัสการโจมตีจะยังคงซ่อนอยู่เพื่อรอเวลา

องค์กรภาคเอกชนที่มีข้อมูลที่ละเอียดอ่อนจึงต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่เข้มงวด รวมถึงข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลโดยใช้อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB เป็นเวลานาน อีกทั้งยังมีเรื่องของการปิดใช้งานพอร์ต USB บนเครื่องของพนักงาน ขั้นตอนทั้งหมดนี้เป็นความพยายามล่าสุดเพื่อจัดการกับช่องโหว่เพื่อปกป้องเครือข่ายของรัฐบาลจากการคุกคามทางไซเบอร์

แสดงความคิดเห็น