6 สินค้าไทยยอดนิยมในกัมพูชา

World Bank เผยกัมพูชามีระดับความยากจนลดลงต่อเนื่อง ด้านรองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ระบุสินค้าแทบทุกประเภทของไทยได้รับความนิยมมาก

Highlight: 
•   GDP กัมพูชาเพิ่มขึ้นถึง 7.1% ในปี 2559 และ 6.9% ในปี 2560 ขณะที่รายได้ประชาชาติต่อคนต่อปีอยู่ที่1,070 ดอลลาร์สหรัฐฯ สูงกว่าประเทศที่มีรายได้ต่ำซึ่งอยู่ที่ 1,025 ดอลลาร์สหรัฐฯ
•   ปัจจุบันสินค้าแทบทุกประเภทในตลาดกัมพูชาที่ได้รับความนิยม ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าจากประเทศไทยทั้งสิ้น
•   6 กลุ่มสินค้าของไทยที่ได้รับความนิยมจากชาวกัมพูชาเนื่องจากสินค้าไทยมีคุณภาพและราคาที่สมเหตุสมผล และมีอายุใช้งานที่นานกว่า

เมื่อปีที่ผ่านมา (2559) ธนาคารโลก หรือ World Bank ออกมาระบุว่า กัมพูชาเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับต่ำ (Lower Middle Income Economies) ส่งผลกัมพูชากลายเป็นประเทศที่มีระดับความยากจนลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะตัวเลขผลผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ปี 2559 จากการคาดการณ์ของเลขาธิการคณะกรรมธิการนโยบายทางการเงิน คุณ Vongsey Vissoth ระบุว่าจะเพิ่มขึ้นถึง 7.1% และ 6.9% ในปี 2560 ขณะที่รายได้ประชาชาติต่อคนต่อปีอยู่ที่1,070 ดอลลาร์สหรัฐฯ สูงกว่าประเทศที่มีรายได้ต่ำซึ่งอยู่ที่ 1,025 ดอลลาร์สหรัฐฯ

อุตสาหกรรมที่ต้องจับตาในกัมพูชาในฐานะคู่แข่ง
ผศ.ดร. กิริยา กุลกลการ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยความคืบหน้างานวิจัยและความเคลื่อนไหวเศรษฐกิจของกัมพูชาว่า กัมพูชาจะกลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมมากขึ้น จากนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมระยะยาว ปี 2558 – 2568 ประกอบด้วย
•   เพิ่มสัดส่วนอุตสาหกรรมใหม่ที่มีศักยภาพในการตลาดให้มีมูลค่าสูงขึ้น อุปโภค บริโภค เครื่องจักรกล อุปกรณ์ไฟฟ้า และแปรรูปทรัพยากรธรรมชาติ
•   สนับสนุนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)
•   แปรรูปสินค้าเกษตร
•   สนับสนุนอุตสาหกรรมต่อเนื่องกับการผลิตของประเทศอื่นในภูมิภาค และอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศ พลังงาน และอุตสาหกรรมหนัก

โอกาสขยายตลาดและสินค้าที่น่าลงทุนในกัมพูชา
ปัจจุบันสินค้าแทบทุกประเภทในตลาดกัมพูชาที่ได้รับความนิยม ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าจากประเทศไทยทั้งสิ้น คุณอดุลย์ โชตินิสากรณ์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึง การค้าชายแดนไทยกับประเทศกัมพูชา โดยกลุ่มสินค้ายอดนิยมของไทยประกอบด้วย

1.   กลุ่มเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
2.   รถยนต์ จักรยานยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
3.   วัสดุก่อสร้าง
4.   พลาสติกและของทำด้วยพลาสติก
5.   น้ำตาล และขนมทำจากน้ำตาล
6.   Skincare & Cosmetics

สำหรับกลุ่มสินค้าดังกล่าวรองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ แสดงความคิดเห็นได้อย่างน่าสนใจว่า 6 กลุ่มสินค้าของไทยที่ได้รับความนิยมจากชาวกัมพูชาเนื่องจากสินค้าไทยมีคุณภาพและราคาที่สมเหตุสมผล และมีอายุใช้งานที่นานกว่าสินค้ามาจากจีนและเวียดนาม

รูปแบบสินค้าที่ขายดีในกัมพูชา
ชาวกัมพูชาได้รับอิทธิพลจากสื่อไทยสูงมาก สินค้าที่ขายดีจึงต้องมีคุณภาพแบบเดียวกับสินค้าไทย โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์หากเป็นภาษาไทยจะได้รับความนิยมกว่าภาษากัมพูชา

ผู้ประกอบการไทยควรวางจำหน่ายสินค้าให้คล้ายกับจำหน่ายในไทย เพราะประชาชนกัมพูชาได้รับอิทธิพลจากสื่อไทย โดยเฉพาะละคร และโฆษณา ส่วนสื่อสังคมออนไลน์ก็ได้รับความนิยมไม่น้อยในกลุ่มภูมิบริโภควัยรุ่น เนื่องจากชาวกัมพูชาส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงาน ซึ่งสื่อใหม่จะช่วยให้ชาวกัมพูชารู้จักสินค้ามากขึ้น

ธนาคารกรุงเทพ ใส่ใจให้บริการนักลงทุนในย่านอาเซียนด้วยบริการเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน เรามีสาขาของธนาคารอยู่ในย่านอาเซียน 9 สาขาใน 10 ประเทศเพื่อให้บริการท่าน สนใจติดต่อได้ที่ศูนย์ AEC Connect ชั้น 2 สำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ อีเมล: [email protected] สายด่วน 1333 สนใจสินเชื่อคลิก !

แสดงความคิดเห็น