ต่างชาติเชื่อไทยมีศักยภาพพอจะเป็นผู้นำการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

ประเทศไทย สามารถก้าวไปอยู่ในตำแหน่งผู้นำด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ด้วยปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากอาเซียนเข้ามาในประเทศกว่า 550,000 คน

Mr.Gernot Ringling กรรมการผู้จัดการแสดงสินค้า Messe Dusseldorf  Asia กล่าวว่า การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมีความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ โดยมีนักท่องเที่ยวกว่า 3.5 ล้านคนเดินทางมาเที่ยวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นประจำทุกปี ซึ่งตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพทั่วโลกมีการเติบโตถึง 25% ต่อปี และสร้างมูลค่ากว่า 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

โดยส่วนหนึ่งที่เทรนด์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้รับความสนใจมากขึ้น เนื่องจากระบบการรักษาพยาบาลของภาครัฐและเอกชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับการสนับสนุน โดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพให้การแพทย์มีศักยภาพ กลายเป็นที่นิยมในที่สุด

สำหรับประเทศไทย ถือเป็นโอกาสที่จะเป็นผู้นำด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ด้วยจุดเด่นด้านการท่องเที่ยวและบริการที่เป็นพระเอก สร้างรายได้จำนวนมหาศาลให้กับประเทศ รวมถึงเป็นที่รู้จักดีของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

“ภาคอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพมีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็ว จึงเป็นโอกาสของสถานที่ต่างๆ ที่จะดึงดูดกลุ่มคนเหล่านี้ ทั้งกลุ่มคนสูงอายุ รวมไปถึงชนชั้นกลาง” Mr.Gernot Ringling กล่าว

ด้าน Zion Research คาดการณ์ว่า ตลาดการดูแลสุขภาพ การฟื้นฟูร่างกาย จะเติบโตราว 391.41 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในปี 2021 สอดคล้องกับMarket Research Future Report” ที่วิเคราะห์ว่า ตลาดการดูแลสุขภาพจะมีมูลค่าถึง 105.33 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะเติบโตอย่างรวดเร็ว สร้างมูลค่า 24.07 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในปี 2022

แสดงความคิดเห็น