ธนาคารกรุงเทพ และเนสท์ ติวเข้ม ‘Bluefin’ สตาร์ทอัพ ในโครงการ Bangkok Bank InnoHub

ธนาคารกรุงเทพ ร่วมมือกับบริษัทเนสท์ ประจำประเทศไทย จัดโครงการ Bangkok Bank InnoHub ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในเป้าหมายสนับสนุนระบบ ecosystem ของประเทศไทย พร้อมมอบโอกาสให้กลุ่ม Startup ด้าน Fintech มีศักยภาพพร้อมต่อการแข่งขันขยายธุรกิจสู่ระดับภูมิภาคและระดับโลก

นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการธนาคาร และผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ประกอบด้วย นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์ นายสอาด ธีรโรจนวงศ์ นางสาวพจณี คงคาลัย และนางปรัศนี อุยยามะพันธุ์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มร.จอห์น เครน กรรมการอำนวยการ บริษัท เนสท์ ประจำประเทศไทย พร้อม Mentor ร่วมพบปะพูดคุยและรับประทานอาหารกับ ‘Bluefin’ สตาร์ทอัพ ระดับเวิลด์คลาส ในโครงการ Bangkok Bank InnoHub ด้วยบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเอง โดยได้กล่าวสร้างแรงบันดาลใจเพื่อผลิตผลงานที่จะเป็นส่วนสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและธุรกิจการเงินในอนาคตของประเทศไทย และเพื่อโอกาสในการขยายธุรกิจสู่ระดับภูมิภาคและระดับโลกต่อไป ก่อนขึ้นเวทีวัน Demo Day ในเดือนกันยายน 2560 ซึ่งนับเป็นโอกาสสำคัญในการนำเสนอแผนธุรกิจต่อกลุ่มนักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศ เพื่อก้าวไปสู่การระดมทุน และร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจ

แสดงความคิดเห็น