แรงงานสปป.ลาว กว่าแสนราย อยากทำงานสร้างทางรถไฟลาว – จีน

ผู้รับเหมาชาวจีนประกาศรับสมัครแรงงานชาวลาวจำนวน 7,112 คน เพื่อเตรียมรับโปรเจกต์สร้างทางรถไฟเชื่อมต่อระหว่างลาว-จีน

Mr. Mixay Sengchanthavong  เจ้าหน้าที่อาวุโสกองส่งเสริมการจ้างงาน สปป. ลาว กล่าวว่า ผู้รับเหมาได้ส่งรายละเอียดคุณสมบัติไปยังกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม โดยกระทรวงฯ ดำเนินการแจ้งไปยังหน่วยงานตามจังหวัด เพื่อเผยแพร่ข้อมูล และจัดเตรียมแรงงานให้พร้อมกับการก่อสร้างทางรถไฟที่มีความยาว 417 กิโลเมตร ซึ่งตำแหน่งที่เปิดรับสมัครจะเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ จำนวน 211 คน, ช่างเทคนิค จำนวน 505 คน, สต๊าฟ จำนวน 56 คน และคนงาน จำนวน 6,340 คน

“หน่วยงานท้องถิ่นแต่ละจังหวัด บริษัทจัดหางาน และผู้รับเหมาช่วยกันสนับสนุนกระบวนการรับสมัคร พร้อมจัดสัมภาษณ์คนงาน” Mr. Mixay กล่าว

อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่าแรงงานสปป. ลาว ประมาณ 150,000 คนที่ทำงานอยู่ในประเทศไทย (ทั้งที่ถูกฎหมายและผิดกฎหมาย) จะเดินทางกลับบ้านเกิด หลังจากไทยออกข้อบังคับเกี่ยวกับการจ้างงานแรงงานต่างชาติที่ต้องมีการลงทะเบียน ซึ่งแน่นอนว่าข่าวการเปิดรับแรงงานย่อมอยู่ในความสนใจของพวกเขา

Mr. Mixay แนะนำว่า แรงงานที่จะเข้ามาทำงานในโครงการสร้างทางรถไฟลาว – จีน จำเป็นต้องมีการดำเนินการขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานอย่างถูกต้อง และต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

สำหรับ โครงการทางรถไฟลาว – จีน เริ่มต้นก่อสร้างเมื่อเดือนธันวาคม ปีที่ผ่านมา โดยเชื่อมโยงเส้นทางจากหลวงพระบาง ถึงชายแดนจีน

แสดงความคิดเห็น