สิงคโปร์จับมือเป็นพาร์ทเนอร์ด้านอาหารกับออสเตรเลีย

การลงนามความร่วมมือ (MOU) ของอุตสาหกรรมอาหารระหว่างสิงคโปร์ และออสเตรเลีย นำมาสู่การทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างขีดความสามารถของอุตสาหกรรมอาหารของทั้งสองประเทศ

ข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง SPRING , Primary Industries  และ Regions South Australia (PIRSA) ถูกลงนามในภารกิจของธุรกิจด้านอาหารของรัฐบาลออสเตรเลีย โดย SPRING คือหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมของสิงคโปร์ ซึ่งจะช่วยผู้ประกอบการ SME เข้าถึงแหล่งเงินทุน ยกระดับขีดความสามารถ สร้างเทคโนโลยี นวัตกรรม รวมไปถึงการหาตลาด เพื่อกระจายสินค้า

Dr. Ted Tan รองประธานบริหาร SPRING Singapore กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่างประเทศในครั้งนี้จะเป็นการยกระดับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และเทคโนโลยี ซึ่งจะเป็นผลดีต่อผู้ประกอบการ SME สิงคโปร์ ในการเข้าถึงเทคโนโลยีด้านอาหาร และกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรม

“เรามีแผนที่จะให้บริษัทจากออสเตรเลียบุกตลาดเอเชีย สร้างพาร์ทเนอร์ให้กับผู้ประกอบการ SME ตอนนี้เรากำลังเป็นพาร์ทเนอร์กับ PIRSA โดยส่งเสริมความสามารถด้านนวัตกรรมอาหาร ตลอดจนความหลากหลายทางอาหาร” Dr. Ted Tan กล่าว

ด้าน Mehdi Doroud  รองประธานบริหาร PIRSA กล่าวว่า MOU ทำให้ออสเตรเลียและสิงคโปร์สามารถเรียนรู้ซึ่งกันและกันในเรื่องนวัตกรรมอาหาร โดย MOU จะสนับสนุนพาร์ทเนอร์ ด้านอุตสาหกรรมอาหารพรีเมี่ยม ที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ และส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังต่างประเทศอีกด้วย

แสดงความคิดเห็น