กฎ ระเบียบ การลงทุนในเมียนมา

พาณิชย์ เผย ไทยลงทุนในเมียนกว่า 300 ราย เงินทุนสะสมมากกว่า 1 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ

Highlight :

  • ธุรกิจที่ต่างชาตินิยมเข้าไปลงทุนในเมียนมาประกอบด้วยธุรกิจด้านการเงินธนาคาร โทรคมนาคม สิ่งทอ ก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ และท่องเที่ยว บริการ โรงแรม
  • ปัจจุบันมีนักลงทุนไทยและนักธุรกิจไทยเข้าไปลงทุนในเมียนกว่า 300 ราย โดยมีเงินทุนสะสมมากกว่า 1 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ทำให้รัฐบาลไทยชี้โอกาสในนักธุรกิจไทยเข้าไปลงทุนในเมียนมาเพื่อต่อยอดธุรกิจ ขยายฐานการผลิตมากขึ้น
  • อย่างไรก็ตาม ในระยะหลังมานี้การลงทุนในเมียนมาค่อนข้างรุนแรงมากขึ้น ผู้ประกอบการจึงต้องเตรียมความพร้อมศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และกฎระเบียบด้านการลงทุน ก่อนเข้าไปในเมียนมา

เมียนมากลับมาอยู่ในความสนใจอีกครั้งไม่ใช่แค่นักลงทุนไทย แต่ยังรวมถึงนานาชาติ โดยเฉพาะจากทั้งสหรัฐอเมริกาและจีน โดยอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจค่อนข้างสูงเนื่องจากแนวโน้มการลงทุนจากต่างชาติหลั่งไหลเข้าเมียนมาเพิ่มขึ้น จากแรงจูงใจด้านนโยบายส่งเสริมการลงทุนที่ยกเว้นภาษีให้ต่างชาติ อัตราค่าจ้างต่ำ และทรัพยากร โดยธุรกิจที่ต่างชาตินิยมเข้าไปลงทุนในเมียนมาประกอบด้วยธุรกิจด้านการเงินธนาคาร โทรคมนาคม สิ่งทอ ก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ และท่องเที่ยว บริการ โรงแรม

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยข้อมูลว่า ปัจจุบันมีนักลงทุนไทยและนักธุรกิจไทยเข้าไปลงทุนในเมียนกว่า 300 ราย โดยมีเงินทุนสะสมมากกว่า 1 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ทำให้รัฐบาลไทยชี้โอกาสในนักธุรกิจไทยเข้าไปลงทุนในเมียนมาเพื่อต่อยอดธุรกิจ ขยายฐานการผลิตมากขึ้น

กฎ ระเบียบ การลงทุนในเมียนมา

ในระยะหลังมานี้ การลงทุนในเมียนมาค่อนข้างรุนแรงมากขึ้น ผู้ประกอบการจึงต้องเตรียมความพร้อมศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และกฎระเบียบด้านการลงทุน ก่อนเข้าไปในเมียนมา

ในประเทศเมียนมาผู้ประกอบการชาวต่างชาติสามารถเข้าถือหุ้นได้ 100% แต่หากเป็นกิจการร่วมค้า (Joint Venture) ระหว่างนักลงทุนต่างชาติ กับชาวเมียนมา นักลงทุนต่างชาติต้องถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 35 ของมูลค่าการลงทุนทั้งหมด และต้องโอนเงินฝากทั้งหมดไว้กับ Myanmar Foreign Trade Bank (MFTB)

เว้นภาษีและสิทธิในการเช่าที่ดินสำหรับต่างชาติ

สำหรับสิทธิประโยชน์ของชาวต่างชาติในช่วง 2 ปีแรก นักลงทุนสามารถจ้างแรงงานต่างชาติได้ แต่ต้องมีการจ้างแรงงานเมียนมาอย่างน้อยร้อยละ 25 นอกจากนี้ ยังสามารถเช่าที่ดินได้เป็นระยะเวลา 50 ปี และสามารถต่อสัญญาเช่าได้ครั้งละ 10 ปี จำนวน 2 ครั้ง

ในส่วนของภาษี ในช่วง 5 ปีแรกจะสามารถยกเว้นภาษีนิติบุคคลได้ และหากนำกำไรที่ได้มาลงทุนเพิ่มเติมจะได้รับการยกเว้นเพิ่มเติมอีก 1 ปี ซึ่งหากเป็นการลงทุนเพื่อการส่งออก จะเสียภาษีรายได้ในส่วนของกำไรเพียงร้อยละ 50 และการผลิตเพื่อการส่งออกจะได้รับการยกเว้นภาษี ขณะที่การนำเข้าเครื่องจักร อะไหล่ ส่วนประกอบ วัตถุดิบ ที่จำเป็นต้องนำเข้าในช่วงก่อสร้างจะได้รับการยกเว้นภาษี ส่วนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตจะได้รับการยกเว้นภาษีเมื่อเริ่มโครงการและมีระยะเวลา 3 ปี หลังจากที่ก่อสร้างโครงการเสร็จแล้ว

ธนาคารกรุงเทพ ใส่ใจให้บริการนักลงทุนในย่านอาเซียนด้วยบริการเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน เรามีสาขาของธนาคารอยู่ในย่านอาเซียน 9 สาขาใน 10 ประเทศ เพื่อให้บริการท่าน

สนใจติดต่อได้ที่ศูนย์ AEC Connect ชั้น 2 สำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ อีเมล: [email protected] สายด่วน 1333

แสดงความคิดเห็น