ขายสินค้าอะไรดี ใน CLMV

เจาะจุดเด่นและความน่าสนใจในแต่ละประเทศ CLMV พร้อมสินค้าไทยที่มีศักยภาพ

Highlight:

  • กัมพูชาเป็นประเทศที่การขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในอาเซียน และสินค้าจากประเทศไทยยังมีความต้องการในกัมพูชาอย่างต่อเนื่อง โดยมีคู่แข่งคนสำคัญอย่าง มาเลเซีย เกาหลีใต้ จีน และเวียดนาม
  • สินค้าไทยค่อนข้างได้รับความนิยมจากลาวอย่างมาก สามารถคิดเป็นสัดส่วนทางการตลาดได้ถึงร้อยละ 49 ของการนำเข้าทั้งหมดของลาว
  • เมียนมามีค่านิยมยึดติดตราสินค้าไทยที่ขนาดคู่แข่งอย่างจีนยังต้องทำบรรจุภัณฑ์ให้เป็นภาษาไทย อย่างไรก็ตามสิ่งที่ต้องระวังคือคู่แข่งของเอสเอ็มอีไทยในเมียนมามีการแข่งขันรุนแรง ประกอบด้วย จีน มาเลเซีย เวียดนาม เกาหลี ญี่ปุ่น และสิงคโปร์
  • ในเวียดนามโซนที่สินค้าไทยมีศักยภาพประกอบด้วย ฮานอย โฮจิมินห์ ดานัง และไฮฟอง

กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม (CLMV) กลายเป็นตลาดส่งออกยอดนิยมของไทยที่สำคัญไม่แพ้จีน ยุโรป และสหรัฐฯ เนื่องจากเป็นประเทศที่นิยมสินค้าไทย และต้นทุนการจัดส่งสินค้าต่ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มสินค้าอุปโภคและบริโภค

สำหรับเอสเอ็มอี ในประเทศไทย ผู้บริโภคในกลุ่มกัมพูชา ลาว และเมียนมา จะไม่ค่อยมีความแตกต่างกันมากเนื่องจากวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกัน ส่วนเวียดนามจะเป็นอีกตลาดที่ค่อนข้างท้าทายมากขึ้นสำหรับเอสเอ็มอีไทย

สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป (TFPA) เปิดเผยรายงานพฤติกรรมผู้บริโภคกัมพูชา ลาว และเมียนมาว่า ทั้ง 3 ประเทศมีพฤติกรรมที่ใกล้เคียงกับพฤติกรรมของผู้บริโภคชาวไทย จากวัฒนธรรมและประเพณี อีกทั้งยังได้รับอิทธิพลจากสื่อของไทย ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการสูง แม้ว่ากำลังซื้อจะยังไม่สูงมากนัก

ด้านชาวเวียดนามจะมีความแตกต่างจาก 3 ประเทศก่อนหน้านี้ และยังรวมถึงแต่ละพื้นที่ภายในประเทศเวียดนามก็มีความแตกต่างกันเองอีกด้วย ทำให้เอสเอ็มอีที่วางกลยุทธ์จะขยายตลาดเข้าไปในเวียดนาม อาจต้องตั้งเป้าหมายทางพื้นที่ไว้ก่อน เพื่อจะได้นำมาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์การตลาดที่สำคัญก่อนวางจำหน่ายสินค้า

จุดเด่นของ “กัมพูชา”

กัมพูชาเป็นประเทศที่การขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในอาเซียน และสินค้าจากประเทศไทยยังมีความต้องการในกัมพูชาอย่างต่อเนื่อง โดยมีคู่แข่งคนสำคัญอย่าง มาเลเซีย เกาหลีใต้ จีน และเวียดนาม

 

จุดเด่นของ “สปป. ลาว”

สินค้าไทยค่อนข้างได้รับความนิยมจากลาวอย่างมาก สามารถคิดเป็นสัดส่วนทางการตลาดได้ถึงร้อยละ 49 ของการนำเข้าทั้งหมดของลาว และที่ผ่านมาลาวยังเป็นประเทศที่ไม่มีศักยภาพในการผลิตสินค้าแปรรูปหลายอย่างๆ ทำให้ต้องนำเข้าสินค้าไทยจำนวนมาก

 

จุดเด่นของ “เมียนมา”

ความน่าสนใจของเมียนมา คือขนาดประชากรที่มีมากกว่า 50 ล้านคน และทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้งชาวเมียนมายังนิยมสินค้าบริโภคและอุปโภคจากไทยอย่างมาก โดยเฉพาะค่านิยมยึดติดตราสินค้าไทยที่ขนาดคู่แข่งอย่างจีนยังต้องทำบรรจุภัณฑ์ให้เป็นภาษาไทย อย่างไรก็ตามคู่แข่งของเอสเอ็มอีไทยในเมียนมาค่อนข้างรุนแรง ประกอบด้วย จีน มาเลเซีย เวียดนาม เกาหลี ญี่ปุ่น และสิงคโปร์

 

 

จุดเด่นของ “เวียดนาม”

เวียดนามนับเป็นตลาดที่ค่อนข้างมีศักยภาพสูงมาก แต่คนเวียดนามก็มีทัศนคติที่ดีต่อสินค้าไทย และเชื่อว่าสินค้าไทยเหมาะกับเวียดนามมากกว่าสินค้าจากตะวันตก โดยโซนที่สินค้าไทยมีศักยภาพประกอบด้วย ฮานอย โฮจิมินห์ ดานัง และไฮฟอง นอกจากนี้ ชาวเวียดนามใต้ยังนิยมสินค้าที่ค่อนข้างมีแบรนด์ ให้ความสำคัญกับบรรจุภัณฑ์ และพฤติกรรมมีความคล้ายกับชาวตะวันตกมากขึ้น ประเทศไทยต้องวางตำแหน่งสินค้าให้สูงเข้าไว้ ขณะที่ชาวเวียดนามเหนือจะให้ความสำคัญกับคุณภาพสินค้ามากกว่าแบรนด์ แต่ก็ต้องคุ้มกับเงินที่จ่ายเช่นกัน

 

ธนาคารกรุงเทพ ใส่ใจให้บริการนักลงทุนในย่านอาเซียนด้วยบริการเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน เรามีสาขาของธนาคารอยู่ในย่านอาเซียน 9 สาขาใน 10 ประเทศเพื่อให้บริการท่าน

สนใจติดต่อได้ที่ ศูนย์ AEC Connect ชั้น 2 สำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่

อีเมล: [email protected]

สายด่วน 1333

แสดงความคิดเห็น