ขายสินค้าอะไรดี ใน “กัมพูชา”

กลุ่มสินค้าไทยแต่ละโซนที่ชาวกัมพูชาต้องการ

“กัมพูชา”

  • การขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในอาเซียน
  • สินค้าจากประเทศไทยยังมีความต้องการในกัมพูชาอย่างต่อเนื่อง โดยมีคู่แข่งคนสำคัญอย่าง มาเลเซีย เกาหลีใต้ จีน และเวียดนา
  • เมืองหลวงอย่างพนมเปญ สินค้าไทยที่ขายดีจะประกอบไปด้วย สินค้าอุปโภคและบริโภค เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิว สินค้าเพื่อการเกษตร รถยนต์ รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ
  • ในเขตท่องเที่ยว เขตอุตสาหกรรม และเขตเพาะปลูกเกษตร  สินค้าไทยที่ขายดีจะอยู่ในกลุ่มสินค้าอุปโภคและบริโภค โรงแรม ร้านอาหาร สปา วัสดุก่อสร้าง บริษัทดูแลอสังหาริมทรัพย์ ค้าปลีก เครื่องจักรทางการเกษตร ตกแต่งภายใน และเฟอร์นิเจอร์

แสดงความคิดเห็น