ขายสินค้าอะไรดี ใน “เมียนมา”

ค่านิยมยึดติดตราสินค้าไทยที่ขนาดคู่แข่งอย่างจีนยังต้องทำบรรจุภัณฑ์ให้เป็นภาษาไทย อย่างไรก็ตามคู่แข่งของเอสเอ็มอีไทยในเมียนมาค่อนข้างรุนแรง ประกอบด้วย จีน มาเลเซีย เวียดนาม เกาหลี ญี่ปุ่น และสิงคโปร์

“เมียนมา”

  • เมียนมาตลาดส่งออกยอดนิยมของไทย
  • ต้นทุนการจัดส่งสินค้าไปประเทศเมียนมาต่ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มสินค้าอุปโภคและบริโภค
  • มีขนาดประชากรที่มีมากกว่า 50 ล้านคน และความพร้อมทางทรัพยากรธรรมชาติ
  • ชาวเมียนมายังนิยมสินค้าบริโภคและอุปโภคจากไทยอย่างมาก โดยเฉพาะค่านิยมยึดติดตราสินค้าไทยที่ขนาดคู่แข่งอย่างจีนยังต้องทำบรรจุภัณฑ์ให้เป็นภาษาไทย
  • คู่แข่งของเอสเอ็มอีไทยในเมียนมาค่อนข้างรุนแรง ประกอบด้วย จีน มาเลเซีย เวียดนาม เกาหลี ญี่ปุ่น และสิงคโปร์

แสดงความคิดเห็น