ขายสินค้าอะไรดี ใน “เวียดนาม”

โซนน่าสนใจที่สินค้าไทยมีศักยภาพประกอบด้วย ฮานอย โฮจิมินห์ ดานัง และไฮฟอง

“เวียดนาม”

  • เวียดนามนับเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงมาก
  • คนเวียดนามก็มีทัศนคติที่ดีต่อสินค้าไทย มีเชื่อว่าสินค้าไทยเหมาะกับเวียดนามมากกว่าสินค้าจากตะวันตก
  • โซนที่น่าสนใจที่สินค้าไทยมีศักยภาพประกอบด้วย ฮานอย โฮจิมินห์ ดานัง และไฮฟอง
  • ชาวเวียดนามใต้นิยมสินค้าที่ค่อนข้างมีแบรนด์ ให้ความสำคัญกับบรรจุภัณฑ์ และพฤติกรรมมีความคล้ายกับชาวตะวันตกมากขึ้น
  • ประเทศไทยต้องวางตำแหน่งสินค้าให้สูงเข้าไว้
  • ขณะที่ชาวเวียดนามเหนือจะให้ความสำคัญกับคุณภาพสินค้ามากกว่าแบรนด์ แต่ก็ต้องคุ้มกับเงินที่จ่ายเช่นกัน

แสดงความคิดเห็น