ฟินเทค สิงคโปร์ระดมทุน 2.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายสินเชื่อ SME

Validus Capital ก่อตั้งในปี 2015 ดำเนินการแพลตฟอร์มเกี่ยวกับการกู้เงินออนไลน์ อำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ SME สิงคโปร์ และนักลงทุนที่ได้รับการรับรองจากทางการ

Validus Capital สตาร์ทอัพที่ดำเนินธุรกิจด้านฟินเทคของสิงคโปร์ ระดมทุนมูลค่า 4 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (2.9 ล้านเหรียญสหรัฐ) จาก Vertex Ventures โดยการระดมทุนครั้งนี้จะขยายฐานการบริการสู่ SME ส่วนภูมิภาค และรับการเติบโตแพลตฟอร์มออนไลน์

Validus Capital ก่อตั้งในปี 2015 ดำเนินการแพลตฟอร์มเกี่ยวกับการกู้เงินออนไลน์ อำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ SME สิงคโปร์ และนักลงทุนที่ได้รับการรับรองจากทางการ รวมถึงคลอบคลุม “กระบวนการทำสัญญา” การจัดการเบิกจ่ายกองทุน และการส่งเรื่องต่อไปยังหน่วยงานที่ดำเนินการจัดเก็บหนี้

ปีที่ผ่านมา Validus Capital ประกาศข้อเสนอคุ้มครองนักลงทุน ผ่านพาร์ทเนอร์ คือ EQ Insurance โดยเสนอขั้นตอนการตรวจสอบอย่างเข้มงวดสำหรับผู้กู้ยืมชาวสิงคโปร์ ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก ACRA,Dun & Bradstreet รวมทั้งสถาบันวิจัยสินเชื่อ (CRI)

เหล่านี้ จะมาพร้อมรายงานการตรวจสอบเครดิตรายวันเพิ่มเติมของผู้กู้ยืม เพื่อแสดงถึงความมั่นใจ ความโปร่งใส และป้องกัน โดยการออกหลักฐานด้วยใบเสร็จ

แสดงความคิดเห็น