เศรษฐกิจสุมาตราเหนือเติบโตร้อยละ 4.8 ในครึ่งปีแรก

“เกาะสุมาตราเหนือ” หนึ่งในพื้นที่สำคัญของอินโดนีเซีย มีการเติบโตทางเศรษฐกิจร้อยละ 4.8 ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2017

Mr. Syech Suhaimi หัวหน้าสำนักสถิติกลางนครสุมาตราตอนเหนือ กล่าวว่า จากการเปิดเผยข้อมูลทุกภาคส่วนในช่วงครึ่งปีแรก พบว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจมีอัตราสูงเป็นประวัติการณ์ โดยเฉพาะไฟฟ้าและก๊าซ ที่เติบโตร้อยละ 10.80 ตามมาด้วยอสังหาริมทรัพย์ และการสื่อสาร ที่มีการเติบโตร้อยละ 9.58 และ 9.33 ตามลำดับ และการบริโภคในครัวเรือนมีการขยายตัวอย่างน่าพอใจ ร้อยละ 5.37

อย่างไรก็ตาม การเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดลดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศที่อยู่ที่ร้อยละ 5.01 จากช่วงเดือนมกราคม – มิถุนายน

สำหรับภาคส่วนการเกษตร ป่าไม้ และการประมง คือผู้ใช้จ่ายรายใหญ่ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ GDP คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21.14 ในช่วง 6 เดือนแรกของปี

ด้าน Wahyu Ario Pratomo นักเศรษฐศาสตร์ กล่าวว่า การเติบโตของเศรษฐกิจของภูมิภาคอาจสูงขึ้นมากกว่านี้ ถ้าสถานะเงินเฟ้อของประเทศมีอัตราต่ำลง ซึ่งจะช่วยเพิ่มอัตราการใช้ไฟฟ้าและเครื่องดื่ม โดยตนคาดการณ์ไว้ว่าเศรษฐกิจของสุมาตราเหนือจะเติบโตอย่างแข็งแกร่งในช่วงครึ่งปีหลังของเดือนที่เหลือ

แสดงความคิดเห็น