สปป.ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ร่วมพัฒนาพื้นที่สามเหลี่ยม CLV

ตัวแทนสภาแห่งชาติของกัมพูชา สปป.ลาว และเวียดนาม (CLV) ร่วมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการพัฒนาเขตพื้นที่สามเหลี่ยม ณ นครเวียงจันทน์ สปป.ลาว

Mr.Sengnouan Xayalath รองเลขาธิการสมัชชาแห่งชาติสปป. ลาว กล่าวในที่ประชุม คณะกรรมการต่างประเทศ ครั้งที่ 6 ของสภาแห่งชาติทั้ง 3 ประเทศ ว่า ประเทศสมาชิกจะเน้นการพัฒนาร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็น การสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความเชื่อมโยง การดำเนินการกับท้องถิ่นในการให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม การจัดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า การปกป้องการค้ามนุษย์และอาชญากรรมในพื้นที่สามเหลี่ยมในพื้นที่นครเวียงจันทน์

“ความสำเร็จของการร่วมมือในครั้งนี้คือการอำนวยความร่วมมือด้านการค้า และอนุมัติโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน และนักท่องเที่ยวของทั้งสามประเทศ” Mr.Sengnouan กล่าว

ด้าน Mr.Chheang Vun ประธานคณะกรรมาธิการความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสารสนเทศและการสื่อสารกัมพูชา กล่าวว่า สมัชชาแห่งชาติกัมพูชาชื่นชมรัฐบาลทั้งสามประเทศที่ให้ความสนใจในเขตพื้นที่สามเหลี่ยม โดยใช้ศักยภาพที่มี ในแม่น้ำโขงตอนล่าง

ขณะที่ Mr. Eksavang Vongvichit ประธานคณะกรรมการต่างประเทศ สมัชชาแห่งชาติ สปป. ลาว กล่าวถึงปัญหาของการร่วมมือดังกล่าวว่าอยู่ที่การประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นในส่วนกลางและระดับท้องถิ่น รวมถึงแหล่งเงินทุนของโครงการในการดำเนินงานร่วมพัฒนาพื้นที่

“เราต้องดูข้อตกลงการดำเนินงาน สนธิสัญญา และแผนงานการพัฒนา ของรัฐบาลทั้งสามประเทศให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน”  Eksavang กล่าว

Mr. Nguyen Van Giau ประธานคณะกรรมการต่างประเทศเวียดนาม กล่าวว่า การร่วมมือทั้งสามประเทศจะเน้นความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในรูปแบบชุมชน และวัฒนธรรมท้องถิ่น

แสดงความคิดเห็น