สสว. ชี้สถิติ SME ปี 60 แตะเกิน 3 ล้านราย

หากมองในรายธุรกิจถือว่าน่าพอใจมาก เพราะอัตราเพิ่มขึ้นทุกกลุ่มธุรกิจ

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเผยผลสำรวจ SME ประจำปี 2560 พบว่ามีจำนวนอยู่ 3,004,679 ราย สร้างการจ้างงานเพิ่มขึ้น 995,128 ราย เชื่อเกิดการจากกระตุ้นจากภาครัฐ

นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สสว. กล่าวถึง ผลสำรวจผู้ประกอบการ SME ประจำปี 2560 ที่อยู่ในสำมะโนธุรกิจการค้าและอุตสาหกรรม และข้อมูลการจัดตั้งธุรกิจ จากกรมพัฒนาธุรกิจ ซึ่งผลสำรวจ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 พบว่า ผู้ประกอบการ SME มีจำนวนอยู่ที่ 3,004,679 ราย เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีจำนวน 2,765,966 ราย (เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.63)

“หากมองในรายธุรกิจถือว่าน่าพอใจมาก เพราะอัตราเพิ่มขึ้นทุกกลุ่มธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น ภาคบริการเพิ่มขึ้น 135,153 ราย ภาคการค้า 80,984 ราย ภาคผลิต 16,517 ราย และภาคการเกษตร 6,023 ราย ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิม 238,713 ราย แบ่งเป็นนิติบุคคล 26,562 ราย บุคคลธรรมดา 206,464 ราย และวิสาหกิจชุมชนอีก 5,687 ราย” นางสาลินี กล่าว

นางสาลินี กล่าวต่อว่า การเติบโตของ SME ทำให้เกิดการจ้างงานทั้งสิ้น 11,747,093 ราย เทียบกับปีก่อนหน้านี้ที่มีจำนวน 10,751,965 ราย (เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.30) โดยเป็นการเพิ่มขึ้นในทุกภาคส่วนธุรกิจเช่นกัน ซึ่งภาคบริการเพิ่มขึ้น 552,532 ราย ภาคการค้า เพิ่มขึ้น 325,907 ราย ภาคการผลิต เพิ่มขึ้น 113,722 ราย และภาคธุรกิจการเกษตร เพิ่มขึ้น 2,967 ราย

“การเพิ่มขึ้นของ SME ส่วนหนึ่งมาจากกลุ่ม Startup ที่รัฐบาลส่งเสริม มอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ ช่วยผลักดันให้เกิดผู้ประกอบการในกลุ่มนี้ ให้สามารถดำเนินธุรกิจ อยู่รอด แข่งขันในตลาดที่ต้องพบเจออุปสรรคมากมายได้” นางสาลินี กล่าว

 

แสดงความคิดเห็น