เช็คลิสต์เปิดคัมภีร์ SME ธุรกิจใดอยู่ในอุตสาหกรรม HoReCa บ้าง

ร้อยละ 99.72 ของธุรกิจ SME อยู่ในกลุ่ม HoReCa โตเฉลี่ยร้อยละ 9 ต่อปี

Highlight:

  • ความน่าสนใจ HoReCa คือธุรกิจที่เป็นกลุ่มขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ในการรองรับไม่ใช่แค่ผู้บริโภคชาวไทยเท่านั้น แต่ยังเป็นส่วนสำคัญที่ในการรองรับชาวต่างชาติ
  • HoReCa ยังเป็นกลุ่มที่อยู่ในกลุ่มปัจจัย 4 ประกอบด้วย ที่อยู่อาศัย เสื้อผ้า อาหาร และยารักษาโรค ทำให้ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงเวลาใดก็ตาม กลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ HoReCa ก็ยังเป็นที่ต้องการของตลาดเสมอ
  • ธุรกิจ SME ในกลุ่ม HoReCa มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 9 ต่อปี ขณะที่การบริโภคกาแฟของคนเฉลี่ยอยู่ที่คนละ 200 แก้วต่อปี ทำให้ยังมีช่องว่างทางการตลาดอีกมาก โดยเฉพาะตามจุดพักรถยนต์ แหล่งท่องเที่ยว และสำนักงานต่างๆ ที่มีลูกค้าทั้งขาประจำและขาจร

เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยกัน ประเทศไทยเต็มไปด้วยจุดแข็งความพร้อมทางด้านโครงการสร้างพื้นฐานคมนาคม ระบบชำระเงิน เครือข่ายไร้สาย และค่าครองชีพ ทำให้ประเทศไทยค่อนข้างมีชื่อเสียงในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และภาคบริการ ส่งผลให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม HoReCa ที่ภาคการท่องเที่ยวค่อนข้างเป็นปัจจัยหนุนให้อุตสาหกรรมดังกล่าวเติบโตไปด้วยอย่างมีนัยยะสำคัญ

HoReCa กำลังกลายเป็นอุตสาหกรรมที่เติบโตอย่างมากต่อประเทศไทย ความหมายของ HoReCa เป็นทำเนียบนาม (Directory) ที่ครอบคลุมโรงแรม (Hotel) ร้านอาหาร (Restaurant) อุตสาหกรรมอาหาร กาแฟ และธุรกิจจัดเลี้ยง (Café and Catering Industry) โดยกลุ่ม HoReCa ยังนับได้ว่าเป็นกลุ่มที่ร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ไม่ใช่แค่การรองรับผู้บริโภคชาวไทยเท่านั้น แต่ยังเป็นส่วนสำคัญที่ในการรองรับชาวต่างชาติ

ท่องเที่ยวหนุน HoReCa ขยายตัว ด้านร้านกาแฟ เบเกอรี่ ของหวาน โอกาสยังเปิดกว้าง

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ในปี 2559 ที่ผ่านมาการท่องเที่ยวสามารถสร้างรายได้ 2,510,779 ล้านบาท เป็นรายได้จากการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ หรือต่างชาติเที่ยวไทย 1,641,268 ล้านบาท และรายได้จากการท่องเที่ยวภายในประเทศ หรือไทยเที่ยวไทย 869,510 ล้านบาท ตัวเลขการเติบโตอุตสาหกรรมท่องเที่ยวค่อนข้างส่งผลเชิงบวกต่ออุตสาหกรรม HoReCa จากการที่เป็นธุรกิจในกลุ่มภาคบริการนั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม ร้านอาหาร กาแฟ และธุรกิจจัดเลี้ยง ทำให้ HoReCa จัดอยู่ในกลุ่มธุรกิจที่น่าจับตามองในอนาคต

ไม่เพียงเท่านั้น เนื่องจากกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อกับ HoReCa ยังเป็นกลุ่มที่อยู่ในกลุ่มปัจจัย 4 ประกอบด้วย ที่อยู่อาศัย เสื้อผ้า อาหาร และยารักษาโรค ทำให้ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงเวลาใดก็ตาม กลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ HoReCa ก็ยังเป็นที่ต้องการของตลาดเสมอ

ด้าน HORECA Master Class ยังเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับร้านอาหาร กาแฟ เบเกอรี่ ร้านเกี่ยวกับของหวานคาเฟ่ และรับจัดเลี้ยง พบว่ามีจำนวนทั้งสิ้น 11,945 ราย (ข้อมูลเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560) คิดเป็นมูลค่าราว 77,423 ล้านบาท หรือร้อยละ 99.72 ของธุรกิจ SME อยู่ในกลุ่มที่มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 9 ต่อปี ขณะที่การบริโภคกาแฟของคนเฉลี่ยอยู่ที่คนละ 200 แก้วต่อปี ทำให้ยังมีช่องว่างทางการตลาดอีกมาก โดยเฉพาะตามจุดพักรถยนต์ แหล่งท่องเที่ยว และสำนักงานต่างๆ ที่มีลูกค้าทั้งขาประจำและขาจร

ความน่าสนใจของธุรกิจ HoReCa ไม่ได้แค่ได้รับประโยชน์ระหว่างกลุ่ม HoReCa และผู้บริโภคที่เป็นในเชิงของ B2C เท่านั้น ในแง่ของการเติบโตยังส่งผลไปถึงกลุ่มธุรกิจที่มีโอกาสในสินค้าที่ต้องใช้ในกลุ่มของ HoReCa อาทิ เมื่อธุรกิจโรงแรมเติบโตหรือมีลูกค้ามาใช้บริการมากขึ้นโอกาสในสินค้าและบริการโรงแรมก็จะโตไปด้วย หรือร้านกาแฟและร้านอาหาร

หากผู้ประกอบการมีธุรกิจที่ถูกใช้ในร้านอาหารและร้านกาแฟธุรกิจของผู้ประกอบการก็จะขยายตัวไปด้วยในเชิงของ B2B

ธนาคารกรุงเทพ ใส่ใจให้บริการนักลงทุนในย่านอาเซียนด้วยบริการเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน เรามีสาขาของธนาคารอยู่ในย่านอาเซียน 9 สาขาใน 10 ประเทศเพื่อให้บริการท่าน

สนใจติดต่อได้ที่ศูนย์ AEC Connect ชั้น 2 สำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่

อีเมล: [email protected] สายด่วน 1333

แสดงความคิดเห็น