กสอ. แนะ 5 อุตฯ พัฒนาสินค้าตอบดีมานด์ รับตลาดคุณแม่สายโซเชียลโตต่อเนื่อง

กลุ่มคุณแม่ที่มีบุตรอายุไม่เกิน 16 ปี และกลุ่มที่มีอายุ 21-35 ปี มีแนวโน้มขยายตัวทางเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เผยตลาดคุณแม่สายโซเชียล หรือคุณแม่ในยุคดิจิทัล ประกอบด้วย กลุ่มตั้งครรภ์ กลุ่มคุณแม่ที่มีบุตรอายุไม่เกิน 16 ปี และกลุ่มที่มีอายุ 21-35 ปี มีแนวโน้มขยายตัวทางเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น โดยจากข้อมูลพบว่าปี 2560 มีปริมาณกว่า 8 ล้านคน และเป็นตลาดที่น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการ เนื่องจากกลุ่มดังกล่าวเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพทั้งในด้านกำลังและอำนาจในการตัดสินใจซื้อ ทั้งยังนิยมเข้าสื่อดิจิทัล มีทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคที่ให้ความสำคัญในเรื่องการดูแลสุขภาพ ตามกระแสแฟชั่น นิยมสินค้าออแกนิก และใส่ใจในเรื่องโปรโมชั่น

ความน่าสนใจจากพฤติกรรมข้างต้นมี 5 กลุ่มอุตสาหกรรมที่กำลังได้รับอานิสงส์ และมีแนวโน้มการเติบโต ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าสำหรับเด็ก อุตสาหกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ อุตสาหกรรมแฟชั่น อุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ดิจิทัลและบริการแอปพลิเคชัน และอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง

กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าสำหรับเด็ก
อุตสาหกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ
อุตสาหกรรมแฟชั่น
อุตสาหกรรมแอปพลิเคชัน
อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง

ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พบว่า กลยุทธ์การเจาะตลาดใหม่ที่น่าจับตามองในขณะนี้ก็คือ กลุ่มคุณแม่ โดยเฉพาะที่เป็นคุณแม่รุ่นใหม่ ซึ่งถือว่ามีความน่าสนใจทั้งในแง่ของกำลังซื้อสูง ความชัดเจนของพฤติกรรมการบริโภคที่ต่างจากกลุ่มอื่นๆ การให้ความสนใจในการรับสื่อ ตลอดจนการให้ความสำคัญกับการเข้าถึงเทคโนโลยีและช่องทางออนไลน์ที่ผนวกเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตอย่างมีนัยสำคัญ

ซึ่งผู้บริโภคในกลุ่มนี้ถือได้ว่าเป็นกลุ่มที่มีประสิทธิภาพทางกลไกตลาด เนื่องจากมีความต้องการในการบริโภคหลากหลาย  มีกลุ่มประเภทสินค้ามากมายไม่จำกัด นอกจากนี้ยังเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพทั้งในด้านกำลังและอำนาจในการตัดสินใจซื้อสูง เนื่องจากอยู่ในกลุ่มคุณแม่ยุค Digital ที่ประกอบด้วย กลุ่มที่กำลังคั้งครรภ์ จนถึงคุณแม่ที่มีบุตรอายุไม่เกิน 16 ปี และคุณแม่ในกลุ่มอายุ 21 – 35 ปี ซึ่งมีจำนวนประมาณ 8 ล้านคน (ศูนย์วิจัยสถาบันอาร์แอลจี)

ด้านพฤติกรรมและทัศนคติในการบริโภคของกลุ่มดังกล่าวที่น่าสนใจในการนำมาเป็นเครื่องมือทางการตลาดของผู้ประกอบการ พบว่า กว่า 58% เริ่มมีพฤติกรรมในการรับชมโทรทัศน์น้อยลง    ให้ความนิยมในการรับและเชื่อถือสื่อดิจิทัลทั้งบนอุปกรณ์ PC แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟนมากกว่าสื่อดั้งเดิม      โดยกิจกรรมบนโลกออนไลน์ที่ใช้สูงสุดก็คือ เช็กอีเมล์ 85% เข้าเว็บไซต์เกี่ยวกับการเลี้ยงลูก 83% ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์ก 81% ช้อปปิ้งออนไลน์ 73% และค้นหาข้อมูลทั่วไป 72% (ที่มา theAsianparent.com)

นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญในเรื่องการดูแลรูปร่าง การออกกำลังกาย การแต่งกายตามกระแสแฟชั่น นิยมบริโภคอาหารและเครื่องดื่มประเภทออแกนิกที่ดีต่อสุขภาพ สินค้าอื่นๆ ที่ต้องปราศจากหรือเลี่ยงสารเคมีที่น้อยที่สุด รวมถึงพฤติกรรมแบบปัจเจก ทั้งการจงรักภักดีต่อแบรนด์ รูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ที่ตรงใจ ความใส่ใจในเรื่องโปรโมชั่น รวมถึงสินค้าที่สามารถสร้างสังคมกับเพื่อนๆ ในโลกโซเชียลมีเดียได้ เป็นต้น

แสดงความคิดเห็น