ไทยติดอันดับประเทศดีที่สุดสำหรับเริ่มต้นทำธุรกิจ

ประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 26 สำหรับประเทศที่เหมาะสำหรับการเริ่มต้นทำธุรกิจ ซึ่งผลคะแนนส่วนใหญ่ชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยมีจุดเด่นในเรื่องต้นทุนการผลิตที่มีราคาต่ำ

รายงานจากเว็บไซต์ usnews.com ที่มีการจัดอันดับ “ประเทศที่ดีเยี่ยมเหมาะสำหรับการทำธุรกิจ” พบว่าไทยถูกจัดอยู่ในอันดับ 26 จาก 80 ประเทศ

usnews.com เว็บไซต์ข่าวสาร และการวิเคราะห์โครงสร้างเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ จัดทำแบบสำรวจ “ประเทศที่ดีเยี่ยม เหมาะสำหรับการทำธุรกิจ” โดยเก็บข้อมูลประชากรกว่า 21,000 คนทั่วโลก ซึ่งใช้ประเด็นคำถาม ในเรื่องการขนย้ายสินค้า การเดินทาง การลงทุน และอุปสรรคต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศเป็นหลัก โดยผลสำรวจดังกล่าว ปรากฏว่าประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 26 สำหรับประเทศที่เหมาะสำหรับการเริ่มต้นทำธุรกิจ ซึ่งผลคะแนนส่วนใหญ่ชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยมีจุดเด่นในเรื่องต้นทุนการผลิตที่มีราคาต่ำ การเชื่อมต่อกับประเทศโลกภายนอก และการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ง่าย

สำหรับหัวข้อ 5 อันดับแรกที่ประเทศไทยได้รับคะแนนสูงสุด ประกอบด้วย 1.ความท้าทายในการทำธุรกิจ 2.มรดก 3.การเปิดกว้างทำธุรกิจ 4.การเคลื่อนย้ายสินค้า 5.อิทธิพลทางวัฒนธรรม ซึ่งได้คะแนน 8.2,7.8,7.5,7.3 และ 4.1 ตามลำดับ

ทั้งนี้ ประเทศไทยให้ความสำคัญกับภาคการเกษตร เพราะเป็นอุตสาหกรรมดั้งเดิมที่สามารถแข่งขันในระดับสากล ยกระดับความแข็งแกร่งให้กับประเทศไทย ตลอดจนลดอัตราความยากจน เนื่องจากเกิดการจ้างงาน นอกจากนี้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีชื่อเสียงในด้านการท่องเที่ยว โดยสัดส่วนการท่องเที่ยวคิดเป็นผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ คิดเป็นร้อยละ 7

แสดงความคิดเห็น