โวดาโฟนอินเดียวางกลยุทธ์ดัน SME เติบโต 2 เท่า

Vodafone Business Services (VBS) องค์กรธุรกิจส่วนขยายของโวดาโฟน อินเดีย เปิดกลยุทธ์การเติบโตในส่วนภาคธุรกิจขนาดเล็กและกลาง (SME) เป็น 2 เท่าในอินเดีย โดยจะใช้ 3 วิธีมุ่งเน้นไปในด้านความครอบคลุม, ด้านความฉลาดเทคโนโลยี และระบบอัตโนมัติที่จะเติบโตเป็น 2 เท่าจากช่องทางเครือข่ายในปีงบประมาณ 2016-17 ไปสู่เป้าหมาย

VBS ได้มีการนำความคิดริเริ่มไปยังกลุ่ม SME โดยมุ่งเน้นไปในด้านการรวบรวมข้อมูล และเทคโนโลยีการสื่อสาร บนพื้นฐานเทคโนโลยี Cloud เพื่อพัฒนามาสู่กลุ่มอุตสาหกรรมและธุรกิจ รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถของ SME ที่จะช่วยในการแข่งขันเชิงธุรกิจและการใช้ประโยชน์จากโอกาสในอนาคต

โดยการคิดริเริ่มนี้ได้รับการเปิดเผยจากอาเจย์ เซห์กัล หัวหน้าฝ่ายธุรกิจขนาดเล็กและกลางของ VBS ว่า “การทำ SME ในแนวดิ่งจะมีความเติบโตรวดเร็วในภาคส่วนธุรกิจบริการของโวดาโฟน การได้ใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญไปทั่วโลกรวมถึงประสบการณ์ของเราในอินเดีย เราสามารถสนับสนุน SME เพื่อเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพในธุรกิจของพวกเขา ซึ่งปัจจุบันสามารถขยายไปได้ในมุมกว้างและกลยุทธ์ทางเทคโนโลยีสำหรับลูกค้า SME โดยการเพิ่มเป้าหมายและช่องทาง ซึ่งทั้ง 2 ด้านเป็นรูปแบบใหม่ในการมีส่วนร่วมเพื่อการเป็นพันธมิตรที่ดีของลูกค้าสำหรับลูกค้า SME และช่องทางด้านการเป็นคู่ค้า”

VBS มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มการเข้าถึงของ SME ผ่านกลยุทธ์และช่องทางใหม่ เพื่อเพิ่มความครอบคลุมในมุมกว้างกับพันธมิตรและใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานในตลาดเพื่อขยายการเติบโตกับผู้ค้าที่อยู่ในแถวหน้า (คู่ค้าที่มีอยู่ทางด้านไอทีสร้างสัมพันธ์กับ SME) นอกจากนี้ VBS จะช่วยให้คุณได้เลือกคู่ค้ารายย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับลูกค้า SME ด้วยตามความต้องการ

VBS ที่มีแผนจะเปิดตัว 6 SME ในแนวดิ่งในงบการเงินประจำปีนี้ โดย VBS จะช่วยยกระดับการเป็นผู้นำระดับโลก SME และมีความเข้าใจในหลักธุรกิจที่จะถูกผลักดันไปด้วย 6 แนวดิ่ง ประกอบด้วย ความพร้อมด้านโครงสร้าง, ความพร้อมด้านการผลิต, ความพร้อมด้านโลจิสติกส์, ความพร้อมด้านการต้อนรับ, ความพร้อมด้านการดูแลสุขภาพ และความพร้อมด้านการบริการแบบมืออาชีพ

เพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตของธุรกิจในอินเดีย โดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง VBS ได้มีความพร้อมด้านธุรกิจ ด้วยการนำเทคโนโลยีโซลูชั่น 2.0 ผ่านการสื่อสารของโวดาโฟนมาช่วยตอบโจทย์ด้านธุรกิจในด้านการสื่อสาร ขณะที่การออกแบบมีความคล่องตัวมากขึ้นบนความท้าทายในอนาคต

ขณะเดียวกัน ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) แตะที่ 8.5% และมีแนวโน้มขึ้นสูงถึง 5 ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2025 ซึ่งเป็นช่วงการปฏิวัติดิจิทัลอินเดีย ที่จะเปิดโอกาสสำหรับการส่งเสริม SME สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของรัฐบาลจากการศึกษาของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยจะมี 4 ล้านองค์กรขนาดเล็กและกลางในอุตสาหกรรมต่างๆ ขณะที่จะมีพนักงานสูงถึง 106 ล้านคนและมีศักยภาพมากพอที่จะเพิ่มส่วนแบ่ง GDP จากปัจจุบันที่ 8% เป็น 15% ในปี 2020

สำหรับวิสาหกิจขนาดเล็กและกลาง (MSME) มีการคาดการณ์ว่าจะมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจอินเดีย โดย MSME ที่มีศักยภาพก็จะก้าวขึ้นมาเป็นแกนหลักและเป็นเครื่องมือในการสร้างความเติบโต รวมถึงจะมีบทบาทในการสนับสนุนที่เหมาะสมและทำหน้าที่เป็นกรอบให้กับเศรษฐกิจในภาคนี้ด้วย

แสดงความคิดเห็น