SME กัมพูชาวอนรัฐแก้ปัญหาสินค้านำเข้า

ผู้ประกอบการ SME กัมพูชาเข้าพบกับเจ้าหน้าที่ทางรัฐบาล หลังจากพวกเขาไม่ได้รับการสนับสนุนการจำหน่ายสินค้าในประเทศมากเท่าที่ควร ขณะที่เจ้าหน้าที่บอกว่าภาครัฐไม่สามารถช่วยได้หากธุรกิจนั้นไม่ได้ถูกจดทะเบียนอย่างถูกต้อง

การประชุมเชิงปฏิบัติการของภาคเอกชน ประจำปีครั้งที่ 2 มีวาระการประชุมเกี่ยวกับความท้าทายของ SME ในเรื่องข้อกำหนดการส่งออกด้านเทคนิค การลดค่าธรรมเนียมการนำข้าสินค้า และอุปสรรคทางการค้า

Mr. Te Taing Por ประธานสมาคมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของกัมพูชา กล่าวว่าบริษัทท้องถิ่นยังคงเติบโตในปีนี้ แต่การแข่งขันในตลาดยังพบว่าไม่ค่อยยุติธรรมในเรื่องการนำเข้าสินค้าจากเพื่อนบ้านที่มีราคาถูก ซึ่งทำให้สินค้าท้องถิ่นไม่สามารถเข้าไปวางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้า โรงแรม และร้านอาหารในกัมพูชาได้ และในอนาคตอาจยับยั้งการเติบโตในอนาคตของเศรษฐกิจได้

“การนำเข้าสินค้าจากต่างแดนในราคาถูก เป็นเรื่องยากสำหรับผู้ประกอบการ SME ในการขยายตลาด และยังมีอุปสรรคทางเทคนิคอื่น ที่เราอยากให้ทางภาครัฐรีบดำเนินการ” Mr. Te Taing Por กล่าว

Mr. Te Taing Por กล่าวต่อว่า ตนเรียกร้องให้ภาครัฐเข้ามาสื่อสารโดยตรงระหว่างผู้ผลิตและผู้ซื้อในตลาดต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐ ญี่ปุ่น และจีน

ด้าน Cham Prasidh รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและหัตถกรรม กัมพูชา กล่าวว่า รัฐบาลไม่สามารถให้สิทธิพิเศษในการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ เพราะว่าการเปลี่ยนแปลงเรื่องตลาด ดังนั้นภาคเอกชนจำเป็นต้องสร้างกำลังการผลิตให้มีคุณภาพ และมาตรฐานด้านความปลอดภัยให้เป็นไปตามการแข่งขันในตลาดอย่างเป็นธรรม

“ผู้ผลิตท้องถิ่นบ่นถึงความยากลำบากอยู่เสมอ เมื่อต้องนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาด แต่บ่อยครั้งเราจะพบว่าบริษัทใหญ่และเล็กไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบในเรื่องการลงทะเบียนเลย” Cham Prasidh กล่าว

เช่นเดียวกับ Pan Sorasak รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กัมพูชา กล่าวว่า ภาคเอกชนต้องเข้าใจถึงความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎระเบียบสินค้า เพื่อเข้ารับการตรวจสอบว่าเป็นสินค้าที่ผลิตในกัมพูชาและข้อกฎหมายที่ภาครัฐกำหนดไว้

“เราสามารถแก้ปัญหาได้ หากบริษัทและสินค้าจดทะเบียนอย่างถูกต้อง” Pan Sorasak กล่าว

แสดงความคิดเห็น