ธ.กรุงเทพ สาขาโตเกียวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง

ธนาคารกรุงเทพ สาขาญี่ปุ่นให้การต้อนรับคณะกรรมการสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ และคณะสื่อมวลชนผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง ประจำปี 2560

นายทวี พวงเกตุแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Senior Vice President ผู้จัดการทั่วไปสาขาในประเทศญี่ปุ่น และผู้จัดการสาขาโตเกียว นายวรท สามโกเศศ เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President และผู้จัดการสาขาโอซาก้า และนายอภิวัฒน์ ปุณโณปกรณ์ เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) พร้อมนางสาวณัฐิยา สุจินดา อัครราชทูต ฝ่ายการพาณิชย์ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว ร่วมให้การต้อนรับ คณะกรรมการสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ และคณะสื่อมวลชนผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง (พศส.) ประจำปี 2560 นำโดย นายชาคร หนูคงใหม่ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการธนาคารกรุงเทพ สาขาโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น พร้อมรับฟังบรรยายสรุป ถึงภาพรวมเศรษฐกิจประเทศญี่ปุ่น และการให้บริการของธนาคารกรุงเทพ ที่ได้เปิดให้บริการมากว่า 60 ปี โดยปัจจุบันมี 2 สาขา ประกอบด้วย สาขาโตเกียว และสาขาโอซาก้า สำหรับการทัศนศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมต่อเนื่องของโครงการพศส. ที่มุ่งเน้นให้ความรู้แก่ผู้อบรมภายใต้หัวข้องยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย’ ซึ่งนับเป็นปีที่ 6 ที่ธนาคารได้ให้การสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางทัศนศึกษา เพื่อดูงานรวมเป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท เพื่อให้สื่อมวลชนผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้อย่างครบถ้วนรอบด้าน

แสดงความคิดเห็น