ไม่ใช่แค่ฝัน เส้นทางกลีบกุหลาบ SME เข้า 4.0

Thailand 4.0 นับเป็นความหวังช่วยผลักดันให้ประเทศไทยหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางที่ประเทศไทยติดมาแล้ว 40 ปี

Highlight

  • ประเทศไทย 4.0 : สิ่งที่จะผลักดันให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ 4.0 ได้นั้นคือการเปลี่ยนไปสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy) และจำเป็นต้องทำได้อย่างสมบูรณ์แบบ หมายความว่า การแข่งขันของตลาดจะก้าวเข้าสู่พื้นที่ (Platform) ในโลกดิจิทัลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet)
  • เปลี่ยนจากที่แต่ก่อนเราลงมือทำมาก แต่ได้ผลตอบแทนน้อย มาเป็นลงมือทำน้อยๆ แต่ได้ผลตอบแทนมหาศาล
  • รู้จักวิธีใช้งาน Big Data แล้วจะเห็นเทรนด์การตลาด

ประชาชนจะต้องนำนวัตกรรมเข้ามาใช้ 3 ส่วนสำหรับโครงสร้างธุรกิจ (Business Model)

  1. นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ (Product Innovation)
  2. นวัตกรรมด้านกระบวนการ (Process Innovation)
  3. นวัตกรรมด้านธุรกิจ (Business Innovation)

ตัวอย่าง: นำเทคโนโลยีเข้ามาร่วมกับทุกขั้นตอนในการทำธุรกิจ 4.0

  1. เปลี่ยนจากการเกษตรแบบเดิมไปสู่ Smart Farming
  2. เปลี่ยน SME จากเดิมที่ต้องพึ่งพาเป็น Smart Entrepreneur และ Startup
  3. บริษัทที่มีศักยภาพต้องเปลี่ยนจาก Traditional Services เป็น High Value Services
  4. กลุ่มแรงงานต้องมีทักษะ มีความรู้สูง และมีความเชี่ยวชาญ

ากใครอยากทราบรายละเอียดเชิงลึกสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่

เส้นทางสู่โมเดลประเทศไทย 4.0

ไทยเร่งฝีเท้าเดินเครื่องเข้า 4.0 เน้นเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

รู้จักกับ Thailand 4.0 แบบเข้าใจง่าย อ่านรอบเดียว เล่าได้เป็นช่องเป็นฉาก!!!!

บริหารเงินสด ยุค 4.0 /อรรถพร พรมแก้วงาม

SME จะได้อะไรจากเทคโนโลยี 4.0 โดย เศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์

ธุรกิจเกษตร-อาหาร ปรับตัวเข้าสู่ ยุค 4.0

Smart Farmer เกษตรกรไทย 4.0

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก (http://lendingonlineregister.bangkokbanksme.com/) หรือสายด่วน 1333

แสดงความคิดเห็น