“พาณิชย์” เสริมทักษะธุรกิจร้านอาหารให้ทันยุค 4.0

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เสริมทักษะให้กับผู้ประกอบการในธุรกิจร้านอาหาร ผ่านการอบรมหลักสูตร “Restaurant 4.0” เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดพัฒนาธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม

กระทรวงพาณิชย์ รับนโยบาย 4.0 เสริมทักษะให้กับผู้ประกอบธุรกิจด้านอาหารโดยนำผู้เชี่ยวชาญในวงการมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ เคล็ดลับการทำธุรกิจ

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เสริมทักษะให้กับผู้ประกอบการในธุรกิจร้านอาหาร ผ่านการอบรมหลักสูตร “Restaurant 4.0” เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดพัฒนาธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม โดยการนำเทคโนโลยียุคดิจิทัลเข้ามาปรับใช้อย่างเหมาะสม สร้างประสิทธิภาพ บริหารงานอย่างเป็นระบบ และใช้การตลาดออนไลน์เป็นช่องทางการขาย ซึ่งจะนำมาสู่ความเป็นมืออาชีพในการทำธุรกิจ

“ปัจจุบันร้านอาหารไม่ใช่มีเพียงรสชาติความอร่อยอย่างเดียวที่ดึงดูดให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการซ้ำ แต่ลูกค้ามีเหตุผล ตัวเลือกประกอบการตัดสินใจมากขึ้น ซึ่งผู้ประกอบการต้องสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด หรือที่เรียกว่า Story Telling ให้ดึงดูดลูกค้าได้ทั้งรูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัส” นายสนธิรัตน์ กล่าว

สำหรับ ประเทศไทยมีธุรกิจร้านอาหารที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจำนวน 12,130 ราย มีมูลค่าทุนจดทะเบียน สูงถึง 74,825 ล้านบาท ธุรกิจส่วนใหญ่เป็น SME จำนวน 12,086 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.64 มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่พบ คือธุรกิจ SME  มักจะใช้การบริหารจัดการแบบเก่าที่ไม่ได้นำเทคโนโลยีมาช่วยในการทำงานมากนัก โดยจะใช้คนเป็นหลักตั้งแต่การจดรับออเดอร์ เช็คสต๊อก การทำบัญชี การรับชำระเงินด้วยเงินสด สิ่งเหล่านี้อาจทำให้เกิดความผิดพลาดในการทำธุรกิจได้และสร้างความยุ่งยากในการบริหารก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา

แสดงความคิดเห็น