ท่องเที่ยวไทยกำหนดแนวทางปรับตัวสู่ 4.0

รัฐบาลได้ใช้ปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ตามหลักวัฒนธรรมเพื่อนำไปสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 4.0 โดยโมเดลดังกล่าวจะดำเนินการด้วยนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคน ความเข้มแข็งของสังคม ส่งเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเส้นทางการท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยที่มีเส้นทางเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่ม CLMV เพื่อขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจ

ดร.วิไลลักษณ์ น้อยพยัคฆ์ ผู้อำนวยการภูมิภาคอาเซียน เอเชียใต้ และแปซิฟิก ภายใต้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า รัฐบาลได้ใช้ปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ตามหลักวัฒนธรรมเพื่อนำไปสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 4.0 โดยโมเดลดังกล่าวจะดำเนินการด้วยนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคน ความเข้มแข็งของสังคม ส่งเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจ และกระจายโอกาสความมั่นคงอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งจะนำมาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศชาติ ภายใต้ 4s ที่ประกอบด้วย 1.การรักษาสภาพแวดล้อม 2.การสร้างสันติสุข 3.การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และ 4.ความมั่งคั่ง

“เศรษฐกิจพอเพียงและการท่องเที่ยวคือเป้าหมายของเราที่สร้างจากการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน เพื่อพัฒนาวิถีชีวิตให้มีความยั่งยืน และลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม” ดร.วิไลลักษณ์ กล่าว

ดร.วิไลลักษณ์ กล่าวต่อว่า ภายใต้การท่องเที่ยว 4.0 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีแผนขยายการท่องเที่ยวสู่ประเทศเศรษฐกิจในด้านตะวันออก เพื่อเสริมสร้างการท่องเที่ยวที่มีพื้นที่เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะประเทศกัมพูชา และเวียดนาม ที่จะมีการจัดกลุ่มและนำผู้ประกอบการมาหารือกับผู้ประกอบการไทย

“เรากำลังมองหาพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนวัตกรรม สร้างเส้นทางการเดินทางที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม โดยเราให้ความสนใจกับกลุ่ม CLMV ที่จะนำไปสู่สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆ เพื่อดึงดูด และเพิ่มนักท่องเที่ยวใหม่ๆ ในปีหน้า” ดร.วิไลลักษณ์ ทิ้งท้าย

 

แสดงความคิดเห็น