บริษัทจีนลงทุน 100 ล้านเหรียญฯในพื้นที่การค้าและท่องเที่ยวสปป.ลาว

โครงการดังกล่าวไม่เพียงแค่พัฒนาพื้นที่ให้กลายเป็นเมืองใหม่ แต่ยังนำไปสู่การดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในพื้นที่มากขึ้น เพื่อสร้างเศรษฐกิจให้เติบโตมากขึ้น

โครงการของบริษัทจากจีนมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพื้นที่การค้าและท่องเที่ยว ด้วยงบประมาณ 100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายใต้สัมปทาน 50 ปี

Mr. Buasavath Inthavanh ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและการลงทุนแขวงบ่อแก้ว ซึ่งเป็นตัวแทนในการลงนามข้อตกลง ได้ให้รายละเอียดว่า โครงการของบริษัทของจีนที่เข้ามาลงทุนจะประกอบด้วยศูนย์การค้า ร้านค้าปลอดภาษี คลังสินค้า หน่วยงานสำหรับแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ สวนสาธารณะ สถานที่ท่องเที่ยว (แลนด์มาร์ค) ท่าเรือ โรงแรม ร้านอาหาร และขนส่งมวลชน

“กลุ่มทุนจากจีนพร้อมเริ่มดำเนินก่อสร้างทันที เพราะหากพวกเขายังไม่ดำเนินการก่อสร้างภายใน 90 วัน จะต้องรายงานให้กับหน่วยงานทางภาครัฐให้ทราบ” Mr. Buasavath กล่าว

Mr. Buasavath กล่าวต่อว่า โครงการดังกล่าวไม่เพียงแค่พัฒนาพื้นที่ให้กลายเป็นเมืองใหม่ แต่ยังนำไปสู่การดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในพื้นที่มากขึ้น เพื่อสร้างเศรษฐกิจให้เติบโตมากขึ้น

“เราได้เรียนรู้จากบริษัทที่มีภูมิหลังที่แข็งแกร่ง เพราะพวกเขามีผลงานจากโครงการจากการพัฒนาพื้นที่ทางภาคใต้ของจีน และหวังว่าโครงการในแขวงบ่อแก้วจะประสบความสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี” Mr. Buasavath กล่าว

ทั้งนี้ แขวงบ่อแก้ว คือพื้นที่ด้านยุทธศาสตร์สำคัญ ซึ่งตั้งอยู่ตรงศูนย์กลางเศรษฐกิจ ของประเทศไทย เมียนมา จีน และสปป.ลาว ซึ่งที่ผ่านมาแขวงบ่อแก้วเป็นเพียงทางผ่านสำหรับการขนส่งสินค้าและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไประหว่างประเทศจีนและไทยเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การพัฒนาพื้นที่ทั้งในเรื่องการค้า และการท่องเที่ยวจะอำนวยความสะดวกให้เกิดกิจกรรมต่างๆ โดยทางการเชื่อว่าการดำเนินงานของจีนครั้งนี้ จะสร้างมูลค่า และนำรายได้เข้าสู่ สปป.ลาวได้

แสดงความคิดเห็น